Υπόμνημα στον Υπουργό κο Βρούτση

Προς τον Υπουργό Εργασίας

Κύριο  Γ. Βρούτση

Κύριε  Υπουργέ

Σας απευθύνουμε αυτό το υπόμνημα και ζητάμε συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω αναφερόμενα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι μέλη μας και που είναι πολιτικά ζητήματα και απαιτούν πολιτική λύση.

  1. ΛΕΠΕΤΕ:

Με το νόμο 4680/2020 οριστικοποιήθηκε η ένταξη των ασφαλισμένων συνταξιούχων στον ΛΕΠΕΤΕ στο ΕΤΕΑΕΠ και σήμερα πλέον στον e-ΕΦΚΑ, από τον οποίο λαμβάνουν επικουρική σύνταξη. Ο σύλλογός μας εκφράζοντας την απόφαση των μελών μας συνταξιούχων της ΕΤΕ εξέφρασε την πλήρη απόρριψη της ρύθμισης αυτής, που απάλλαξε την Τράπεζα από τις συμβατικές υποχρεώσεις της προς τους ασφαλισμένους στον ΛΕΠΕΤΕ –σταθερή χρηματοδότηση του λογαριασμού-  και διεκδίκησε την διατήρηση του και την πλήρη καταβολή των δικαιουμένων αποδοχών στους συνταξιούχους.
Η κυβέρνησή σας με τον ως άνω νόμο τελικά νομοθέτησε την κατάργηση αφ’ ενός του ΛΕΠΕΤΕ και αφ’ ετέρου απήλλαξε την ΕΤΕ από τις υποχρεώσεις της.
Όμως η κυβέρνηση και ο ΕΦΚΑ προχώρησαν και σε μια δεύτερη αδικία σε βάρος των δικαιούχων, αφού δεν υπολογίζουν τις αποδιδόμενες επικουρικές συντάξεις με βάση τις εισφορές, που σαν ασφαλισμένοι στον ΛΕΠΕΤΕ κατέβαλαν- όπως προβλέπεται στον ν.4387/2016-, αλλά με βάση τις τυπικά προβλεπόμενες από τον κανονισμό του ΕΤΕΑΕΠ εισφορές και ποσοστά αναπλήρωσης. Επαναλαμβάνεται έτσι η λαθροχειρία, που και η προηγούμενη κυβέρνηση έπραξε, όταν παραβιάζοντας τον ν. 4387/2016 επανυπολόγισε τις επικουρικές συντάξεις ομάδων ασφαλισμένων όχι με βάση τα οριζόμενα από τον ν. 4387/2016 ποσοστά αναπλήρωσης, αλλά με κάποια αυθαίρετα. Αδικία, που με το ν. 4670/2020 και κάτω από την πίεση των αγώνων του συνταξιουχικού κινήματος υποχρεωθήκατε να διορθώσετε από τον 10/2019, αποδίδοντας και μέρος των αναδρομικών.
Ζητάμε την αποκατάσταση της επιπλέον αδικίας σε βάρος των ασφαλισμένων στην ΕΤΕ, στη λογική της διόρθωσης της αντίστοιχης για τους υπόλοιπους δικαιούχους του ΕΤΕΑΕΠ και να υπολογιστούν οι επικουρικές συντάξεις τους σύμφωνα με τις εισφορές που κατέβαλαν στον ΛΕΠΕΤΕ.

  1. ΤΑΠΙΛΤ – ΑΤ

Με προηγούμενο υπόμνημά μας έχουμε ενημερώσει τους προκατόχους σας στο υπουργείο για την απαράδεκτη κατάσταση, που βιώνουν οι περισσότεροι συνταξιούχοι του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, οι οποίοι από τις απαράδεκτες πολιτικές της Διοίκησης του εισπράττουν, μετά από τόσα χρόνια  εργασίας και ασφάλισης, ως μηνιαία επικουρική σύνταξη το ευτελές ποσό το 40 & 50 ευρώ, ύστερα από την παράνομη και αντικαταστατική τροποποίηση του καταστατικού του το 2015 σύμφωνα με την οποία δόθηκε στο Διοικητικό του Συμβούλιο η δυνατότητα να ορίζει αυθαίρετα το ύψος των συντάξεων και η οποία απειλεί τη γενίκευση του μέτρου αυτού στο σύνολο των συνταξιούχων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, κάτι που προσαρμόζεται στη διαχρονική επιλογή των κυβερνήσεων για ουσιαστική διάλυση της δημόσιας επικουρικής ασφάλισης και σύνταξης.

Πέρα όμως από τις παραπάνω ευθύνες του ΔΣ του ταμείου για τις παράνομες και αντικαταστατικές του ενέργειες, το δήθεν «αυτοδιοικούμενο» του ταμείου ουδόλως απαλλάσσει τις μέχρι σήμερα κυβερνήσεις από τις πολιτικές τους ευθύνες, καθόσον με δικές τους εντολές και κατευθύνσεις το Δ.Σ. όπως επικαλείται δημόσια, υποχρεώθηκε να ενταχθεί στο PSI χάνοντας εκατόν είκοσι (120) εκατομμύρια ευρώ, να αγοράσει μετοχές της τράπεζας Αττικής ύψους πενήντα πέντε (55) εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να στηριχτεί η επιβίωση της τράπεζας, να παίξει στο χρηματιστήριο μέρος των αποθεματικών με αποτέλεσμα την απώλεια εκατοντάδων εκατομμυρίων.

Δεν είναι βέβαια τυχαίο ότι και εδώ έχουμε σωρεία «εθελουσίων εξόδων» από τις τράπεζες, των οποίων οι εργαζόμενοι ασφαλίζονται στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Εκτιμούμε λοιπόν και στην περίπτωση αυτή, ότι οι μόνοι που δεν ευθύνονται είναι οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, οι οποίοι στα εργασιακά τους χρόνια πλήρωναν με το παραπάνω για μια αξιοπρεπή επικουρική σύνταξη και βρέθηκαν να παίρνουν ένα ευτελές επίδομα.

  1. 3. ΑΤΕ.

α) Το 1934 ιδρύθηκε, με απόφαση της ΓΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, το αλληλοβοηθητικό σωματείο περίθαλψης, με την αρχική επωνυμία «Ταμείο Υγείας Υπαλλήλων της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΥΥΑΤΕ)», το οποίο μετονομάστηκε αργότερα σε «Ταμείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΥΠΑΤΕ).

Το 1950, με τροποποίηση του καταστατικού του ΤΥΠΑΤΕ, συστάθηκε μέσα σε αυτό ο «Ειδικός Λογαριασμός Επικούρησης Μελών (ΕΛΕΜ)», ο οποίος σκοπό είχε την παροχή μηνιαίας επικούρησης και λοιπών παροχών στα μέλη του, που συνταξιοδοτούνταν από το πρώην «Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΣΠ-ΑΤΕ)».

Ταυτόχρονα συντάχθηκε ο «Κανονισμός του ΕΛΕΜ», σύμφωνα με τον οποίο ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε αυτόν, όλοι όσοι προσλαμβάνονται ή διορίζονται στην ΑΤΕ, για τους οποίους επίσης προβλέπεται μετά τη συνταξιοδότησή τους, να λαμβάνουν επικουρική παροχή για τόσο χρόνο, όσος ήταν ο χρόνος ασφάλισης στον ΕΛΕΜ ως εν ενεργεία υπαλλήλων, η δε επικούρηση προβλέπεται, μετά την εξάντληση του πιο πάνω χρόνου, να διέπεται από τις διατάξεις του Οργανισμού της ΑΤΕ. Ειδικότερα, προβλεπόταν η ΑΤΕ να καταβάλλει η ίδια, σύμφωνα με τα άρθρα 69 και 127 του Οργανισμού της, τις επικουρικές συντάξεις στην κατηγορία αυτή των συνταξιούχων εφ’ όρου ζωής, μετά τη διακοπή της επικούρησης από τον ΕΛΕΜ.

Τούτο έκανε η ΑΤΕ μέχρι και την 31/12/2006, καθόσον δυνάμει του άρθρου 38, παρ. 2 του Ν. 3522/2006 οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΕΛΕΜ υπήχθησαν από 1.1.2007 υποχρεωτικά στο συσταθέν, δυνάμει του Ν. 3371/2005, ΕΤΑΤ. Το ΕΤΑΤ συνέχισε να καταβάλλει κανονικά τις επικουρήσεις, τόσο αυτές που θα πλήρωνε ο ΕΛΕΜ, όσο και αυτές που θα πλήρωνε η ΑΤΕ, δεδομένου ότι κατά την ως άνω υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων στο ΕΤΑΤ, η ΑΤΕ είχε αναλάβει να προεξοφλήσει σε δόσεις τις μελλοντικές υποχρεώσεις της, κατά τον τρόπο που επέβαλε το άρθρο 38, παρ. 2 του Ν. 3522/2006. Η ΑΤΕ κατέβαλε 380 εκατομμύρια. μέχρι την 27.7.2012, όταν ανεστάλη η λειτουργία της, χωρίς να έχει εξοφλήσει τις τελευταίες δόσεις και χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για την καταβολή αυτών από την Τράπεζα Πειραιώς, που την εξαγόρασε.

Στη συνέχεια, οι συνταξιούχοι της ΑΤΕ που ήταν στο ΕΤΑΤ εντάχθηκαν υποχρεωτικά στο ΕΤΕΑ από 1.3.2013, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 36 του Ν. 4052/2012 και του άρθρου 12 της ΠΝΠ της 31.12.2012, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4147/2013. Στο ΕΤΕΑ μεταφέρθηκαν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των εντασσόμενων ταμείων και κλάδων. Το ΕΤΕΑ συνέχισε και αυτό να καταβάλλει κανονικά μέχρι την 1.7.2014 τις επικουρήσεις στους συνταξιούχους της πρώην ΑΤΕ, τόσο αυτές που θα πλήρωνε ο ΕΛΕΜ όσο και η ΑΤΕ.

Με την υπ’ αρ. 69/21.5.2014 απόφαση του ΔΣ του, το ΕΤΕΑ διέκοψε την καταβολή επικουρικών συντάξεων σε ορισμένους συνταξιούχους από την 1.7.2014, γιατί θεώρησε ότι πρέπει να αποσβένεται το δικαίωμα λήψης επικουρικής σύνταξης από τους συνταξιούχους της πρώην ΑΤΕ μετά τη συμπλήρωση του χρόνου που θα είχε υποχρέωση καταβολής επικουρικών συντάξεων ο ΕΛΕΜ, δηλαδή όταν οι συνταξιούχοι συμπληρώνουν χρόνο λήψης της επικούρησης ίσο με το χρόνο ασφάλισής τους, αρνούμενο να συνεχίσει να καταβάλλει τις επικουρήσεις που θα κατέβαλλε η ΑΤΕ.

Με την απόφαση αυτή του ΕΤΕΑ έχασαν παράνομα την επικουρική σύνταξή τους περίπου 2.000 σημερινοί συνταξιούχοι της πρώην ΑΤΕ και ο αριθμός αυτός θα μεγαλώνει με το χρόνο. Δυνητικά, σε αυτήν την κατάσταση θα βρεθούν όλοι οι σημερινοί 7.500 συνταξιούχοι της πρώην ΑΤΕ και όσοι από τους παλιούς εργαζομένους της ΑΤΕ συνταξιοδοτηθούν στο μέλλον.

β) Παρά την υπ’ αριθ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000901 ΕΞ 2015/Χ.Π.  2217 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που υπογράφηκε στις 30/5/2019, δεν έχει καταβληθεί ακόμη το υπόλοιπο μισό της αποζημίωσης στους δικαιούχους που απολύθηκαν από την ΑΤΕ μετά την υπαγωγή της σε καθεστώς εκκαθάρισης.

     4. ΕΤΑΤ

Με το ν. 4387/2016 το ΕΤΑΤ (ΤΕΑΠΕΤΕ- ΤΑΠΤ) εντάχθηκε  στον ΕΦΚΑ  μειώνοντας το  ποσοστό αναπλήρωσης κατά 50%,  καταργώντας και το προσυνταξιοδοτικό καθεστώς. Στη συνέχεια κατ’ εφαρμογή του ως άνω νόμου για τον επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων, καταστρατηγώντας και τις σχετικές εγκυκλίους, μείωσε τις επικουρικές συντάξεις του ΤΕΑΠΕΤΕ που καταβάλλονται από το ΕΤΕΑΕΠ και τέως ΕΤΑΤ, χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψη οι υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων του ΤΕΑΠΕΤΕ.
Ζητάμε την κατάργηση των εδαφίων τρία και τέσσερα της παρ. 3 του άρθρου 53, που αναφέρονται στην θεμελίωση  του προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος και άρθρου 73Α του ν. 4387/2016 που αναφέρεται στην μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης.

Κύριε Υπουργέ,

Χωρίς να παραγνωρίζουμε τις τεράστιες ευθύνες που έχουν οι, μέχρι και σήμερα, Διοικήσεις Τραπεζών και ασφαλιστικών φορέων, θεωρούμε ότι η κύρια ευθύνη ανήκει στις κυβερνήσεις που διαχρονικά προχώρησαν στην υλοποίηση αυτών των αντεργατικών, αντισυνταξιουχικών πολιτικών Ε.Ε και κεφαλαίου ώστε  να αποδεσμευθούν οι εργοδότες και το κράτος από την υποχρέωση καταβολής συντάξεων, να γενικευτεί ο θεσμός της επαγγελματικής ασφάλισης και να αντικατασταθεί η δημόσια σύνταξη (συμπεριλαμβανομένης και της επικουρικής) από την ιδιωτική ή επαγγελματική ασφάλιση. Στην κατεύθυνση αυτή ζητάμε τη δική σας παρέμβαση ώστε:

  1. Να συνεχιστεί η χρηματοδότηση των ελλειμμάτων και να γίνει ανακεφαλαιοποίηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ από τις Τράπεζες, που στην δική τους διαχειριστική ευθύνη ήταν ή βρέθηκαν, μετά τις ανακατατάξεις που έγιναν στον χώρο του χρηματοπιστωτικού συστήματος (εξαγορές, συγχωνεύσεις ελαστικές μορφές εργασίας κλπ).
  2. Να συνεχιστεί η απρόσκοπτη καταβολή από τις Τράπεζες των κατοχυρωμένων από τις συνταξιοδοτικές τους αποφάσεις επικουρικών παροχών προς τους δικαιούχους συνταξιούχους τους, καθώς και των αναδρομικών παροχών στους συνταξιούχους του πρώην ΛΕΠΕΤΕ και ΤΑΠΙΛΤΑ-Τ. Να καταβληθεί το υπόλοιπο μισό της αποζημίωσης στους δικαιούχους της ΑΤΕ, να καταργηθεί ο Ν. 3371/2005, να προσληφθεί το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό για την κάλυψη όλων των κενών εργασιακών θέσεων καθώς και να μονιμοποιηθούν όλοι οι εργαζόμενοι στις τράπεζες με ελαστικές θέσεις εργασίας.
  3. Να επιστραφούν τα αποθεματικά των ταμείων που χάθηκαν λόγω του χρηματιστηριακού τζόγου, των κουρεμάτων από τον PSI, την υποχρεωτική εξαγορά ομολόγων των τραπεζών, την ανακεφαλαιοποίησή τους και την εν γένει εκμετάλλευσή τους από τις Τράπεζες.
  4. Να αποκατασταθεί η αδικία που συντελείται εδώ και 4 χρόνια από την αυθαιρεσία του ΕΤΕΑΕΠ σε βάρος των συναδέλφων μας της πρώην ΑΤΕ, να επιστραφούν οι περικοπές επικουρήσεων που έχουν γίνει και να συνεχιστεί, από δω και μετά, απρόσκοπτα η καταβολή τους.

Κε Υπουργέ
Παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες για άμεση έκδοση των συντάξεων παραμένουν ακόμη  σε εκκρεμότητα εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσεις (κύριων, επικουρικών και εφάπαξ), σύμφωνα με τα στοιχεία που καταθέσατε πρόσφατα στην αρμόδια επιτροπή της βουλής με αποτέλεσμα τα μέλη μας που βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση, όπως άλλωστε και όλοι οι συνταξιούχοι, να αντιμετωπίζουν σοβαρότατα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, τα οποία αδυνατούν να αντιμετωπίσουν με την προσωρινή σύνταξη που τους χορηγείται.

Οι μερικές επιστροφές των παρανόμως παρακρατηθέντων εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ δεν θεράπευσαν την αδικία, καθόσον 1) δεν συμπεριέλαβαν όλο το χρονικό διάστημα στο οποίο έγιναν οι υπόψη παρακρατήσεις, 2) η παρακράτηση 6% υπέρ ΤΥΠΕΤ αντί 4% που προβλέπει ο κανονισμός  του ταμείου.

Για μεγάλο αριθμό  συνταξιούχων όπως οι ασφαλισμένοι στα βαριά- ανθυγιεινά, οι οποίοι πλήρωναν εισφορά πάνω από 20% δεν πάρθηκε καθόλου υπόψη το υπερβάλλον ποσό εισφοράς κατά τον υπολογισμό των συντάξεων τους.
Και για τα προβλήματα αυτά ζητάμε:
α) να υλοποιηθεί η δέσμευσή σας για άμεση καταβολή όλων των εκκρεμών συντάξεων και εφ άπαξ.

β) η αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος των συνταξιούχων με βαριά και ανθυγιεινά.

γ) η εφαρμογή του κανονισμού του ΤΥΠΕΤ για παρακράτηση του 4% στην κύρια σύνταξη
δ) στους συναδέλφους των οποίων οι επικουρικές συντάξεις διορθώθηκαν με τον σωστό επανυπολογισμό από 1/6/2020, η κράτηση υπέρ ΑΚΑΓΕ εξακολουθεί να γίνεται πάνω στο αρχικό ποσό επικουρικής σύνταξης και όχι στο ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων των νόμων 4024/11, 4051 και 4093/12 και υπέρ 5,20%, πράγμα που εφαρμόστηκε από τον 5/2018 για τους υπόλοιπους δικαιούχους επικουρικών συντάξεων με πάνω από 300 ευρώ σύνταξη.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                Η Γεν. Γραμματέας

Ι Αντωνίου                                       Χρ. Τσάρα