Υπόμνημα ΠΣΣ ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ & Χρηματοπιστωτικού στον Υφ. Εργασίας κο Πετρόπουλο.

                                                                                           Αθήνα  15 /9/2017

Αρ. πρωτ: 164

 

Προς τον

Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Κο. Τ. Πετρόπουλο

 

Κε Υπουργέ,

 

Με την παρούσα θέλουμε να θέσουμε υπ’ όψη σας τις θέσεις μας για δύο πολύ σοβαρά ζητήματα, που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα και δημιουργούν έντονα προβλήματα στους συναδέλφους μας (εργαζόμενους και συνταξιούχους) από τον χώρο των Τραπεζών, αφορούν τα ειδικά ταμεία, που αποδίδουν στους δικαιούχους οικονομικές παροχές επικουρικού χαρακτήρα. Αναφερόμαστε στα ταμεία ΛΕΠΕΤΕ και ΤΑΠΙΛΤ – ΑΤ.

Παρ’ όλο που πιστεύουμε πως είναι σε γνώση σας τα σχετικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, θα περιγράψουμε εν συντομία τα  γεγονότα και τις δικές μας απόψεις και αιτήματα.

 1. Για τον ΛΕΠΕΤΕ.

Θεωρούμε πως είστε ενήμερος για την  μονομερή και αυθαίρετη απόφαση της Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας (ΕΤΕ), την οποία ανακοίνωσε με επιστολή του  Διευθύνοντος Συμβούλου κου Λ. Φραγκιαδάκη προς την Διαχειριστική Επιτροπή του ΛΕΠΕΤΕ, να διακόψει την χρηματοδότησή του λογαριασμού εντός του επερχόμενου διμήνου.

Οι βασικοί λόγοι που επικαλείται η Τράπεζα είναι :

) η υποχρέωση που ανέλαβε με βάση τις μνημονιακές συμφωνίες και ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν από την Βουλή, να απαλλαχτεί από κάθε οικονομική «επιβάρυνση» και παράγοντες που δυσκολεύουν την ανταγωνιστικότητά της και δημιουργούν «πιστωτικούς κινδύνους». Κατά τη γνώμη της διοίκησης της ΕΤΕ ένας τέτοιος παράγοντας είναι η «ταμειακή διευκόλυνση» του ΛΕΠΕΤΕ. Κι ακόμη πως στην ουσία την Τράπεζα πλέον «διοικούν οι θεσμοί και μηχανισμοί» (ESM και ΤΧΣ), που απαιτούν τέτοιες αποφάσεις.

(β) πως δεν υποχρεούται να καλύπτει τα ελλείμματα του ΛΕΠΕΤΕ, αφού αυτός, όπως ισχυρίζεται, είναι εγγυημένων εισφορών μόνο, όχι και αποδόσεων.

(γ) ο ΛΕΠΕΤΕ είναι ελλειμματικός επειδή μειώθηκε ο αριθμός των εργαζομένων ασφαλισμένων και αντίστοιχα οι εισφορές προς τον λογαριασμό. Για να τεκμηριώσει μάλιστα το επιχείρημα αυτό, επικαλείται σαν παράδειγμα την «υποχρεωτική» ένταξη των προσλαμβανόμενων από το 2005 και μετά υπαλλήλων απευθείας στο τότε ΕΤΕΑ, νυν ΕΤΕΑΕΠ, με βάση τον ν. 3371/2005.

Κε Υπουργέ,

Τα επιχειρήματα του Διευθύνοντα Συμβούλου είναι επιλεκτικά, ελλιπή και ανακριβή και ως προς τις αιτίες των οικονομικών δυσχερειών και ως προς τις υποχρεώσεις της  ΕΤΕ απέναντι στον ΛΕΠΕΤΕ και τους ασφαλισμένους. Η Τράπεζα όλα αυτά τα χρόνια διοικεί, ελέγχει και αποφασίζει για τα πεπραγμένα  του λογαριασμού, παρ’ όλο που τυπικά συνδιοικεί στην Διαχειριστική Επιτροπή του με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και συνταξιούχων.  Γνωρίζει το καταστατικό και ασφαλώς τους νόμους άριστα, άρα και τα εξής :

Όσον αφορά στις αιτίες των ελλειμμάτων :

 • Η Τράπεζα δεν ήταν υποχρεωμένη από τον ν. 3371/2005 να εντάξει τους νεοπροσλαμβανόμενους υπαλλήλους της στο ΕΤΕΑ, αλλά ήταν μια μονομερής και κατά παράβαση του καταστατικού του ΛΕΠΕΤΕ απόφασή της. Αντίθετα ήταν δεσμευμένη να τους εντάσσει στον ΛΕΠΕΤΕ, αφού η ένταξη αυτή αποτελούσε πλευρά των συμβατικών εργασιακών σχέσεων, που ακολουθούσαν την πρόσληψη υπαλλήλων. Η μονομερής αυτή ενέργειά της σαφώς είχε σαν αποτέλεσμα την αποστέρηση εισφορών- πόρων προς τον λογαριασμό.
 • Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, αντί για μόνιμους εργαζόμενους σε όλες τις υπηρεσίες της, για το έργο σε ορισμένες, προσλάμβανε προσωπικό με ελαστικές σχέσεις εργασίας, όπως «ειδικούς συνεργάτες», ενοικιαζόμενους από διάφορα γραφεία κ.α. Αυτοί δεν εντάσσονταν στα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων στην Τράπεζα, στερώντας έτσι πόρους από αυτά. Από την άλλη η υποκατάσταση σταθερών μισθολογικών παροχών από μπόνους και ειδικές αμοιβές, που δεν εντάσσονταν στη μόνιμη μισθοδοσία του προσωπικού, επίσης επέφερε την μείωση των εισφορών εργαζομένων – εργοδότη.
 • Οι χιλιάδες απολύσεις – «εθελούσιες έξοδοι» – της τελευταίας δεκαπενταετίας αφ’ ενός στέρησαν εισφορές – πόρους, αφ’ ετέρου δημιούργησαν περισσότερες συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις του ταμείου. Συνολικά αυτές οι ενέργειες της Τράπεζας επιβάρυναν τα οικονομικά του ΛΕΠΕΤΕ.
 • Η Τράπεζα, που είχε στην ουσία την διαχειριστική ευθύνη του λογαριασμού, προέβαινε σε επενδύσεις των αποθεματικών του σε μετοχές και άλλα «τοξικά» προϊόντα δικών της συμφερόντων με αποτέλεσμα την απομείωση των αποθεματικών. Επίσης με ευθύνη της Τράπεζας, προφανώς σε συνεννόηση με την τότε κυβέρνηση ενέταξε τον λογαριασμό στον PSI, ενώ πρόσφατα τον υποχρέωσε, παρ’ όλο που γνώριζε πως ήταν ήδη ελλειμματικός, να πάρει δάνειο από την EUROBANK (!!), για να συμμετάσχει στην ανακεφαλαιοποίηση της ΕΤΕ.

Η ΕΤΕ ασφαλώς με τους τρόπους αυτούς αύξησε την κερδοφορία και την «ανταγωνιστικότητά της», βοηθήθηκε να ξεπεράσει προβλήματα στην αυτάρκειά της, και να περάσει με επιτυχία τα «crass test», που επέβαλαν οι δανειστές της χώρας.

Με αυτές όμως τις  πολιτικές, δημιουργήθηκε η παρούσα οικονομική δυσχέρεια του ΛΕΠΕΤΕ και η δυσκολία  να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις  προς τους ασφαλισμένους  του. Για μεν τους σημερινούς συνταξιούχους αδυνατεί να παρέχει τα δικαιούμενα ποσά επικουρικών συντάξεων, για δε τους εργαζόμενους που εξακολουθούν να είναι εγγεγραμμένοι στον λογαριασμό, δημιουργείται ένα καθεστώς ανασφάλειας όσον αφορά το δικό τους ασφαλιστικό μέλλον, που εξαρτάται από τον ΛΕΠΕΤΕ. Στη λογική αυτή οι σημερινοί ειδικά συνταξιούχοι εκβιάζονται να συμφωνήσουν και αποδεχτούν μεγάλες μειώσεις στις αποδιδόμενες από τον λογαριασμό παροχές, στο όνομα της σωτηρίας του, παρά το γεγονός ότι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι ασφαλισμένοι στον ΛΕΠΕΤΕ δεν φέρουν απολύτως καμία ευθύνη για τα οικονομικά προβλήματά του.

Η σημερινή δύσκολη κατάσταση οφείλεται αποκλειστικά στην πολιτική της Τράπεζας και ασφαλώς στις μνημονιακές πολιτικές και μέτρα που επέβαλαν διαδοχικά όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία 8 χρόνια.

Υπενθυμίζουμε το γεγονός, που κι εσείς καλά γνωρίζετε πως με την τροποποίηση του άρθρου 9 του κανονισμού ορίζεται ρητώς ο τρόπος υπολογισμού της επικουρικής ενώ κατάργησε τη δυνατότητα μείωσης της παροχής η οποία πλέον, μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση του συγκεκριμένου  άρθρου για το οποίο όμως απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία της διαχειριστικής επιτροπής. Με την ίδια μάλιστα τροποποίηση η παροχή του ΛΕΠΕΤΕ υπολογιζόταν πλέον επί   των συντάξιμων αποδοχών και όχι επί των καταβαλλόμενων συντάξεων, γεγονός που επέφερε αύξηση της παροχής.

Αυτή η ρύθμιση έγινε εν γνώσει της Τράπεζας και με  δική της απόφαση. Επισημαίνουμε πως όλα τα στοιχεία και επιχειρήματα που παραθέσαμε παραπάνω υποστηρίζονται επαρκέστατα από τη δική σας γνωμοδότηση στην αγωγή σας εναντίον της Τράπεζας. Επί πλέον  ο αυθαίρετος και εκβιαστικός χαρακτήρας της ενέργειας της ΕΤΕ πιστοποιείται και από το γεγονός πως προχώρησε σε αυτήν, παρ’ όλο που εκκρεμεί η για τις 26/9/2017 δική της Έφεση(η οποία πήρε αναβολή για τον Μάρτιο του 2018) που άσκησε για επανασυζήτηση της υπ’ αριθμ. 421/2010 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στο τριμελές Εφετείο.

 1. Για το ΤΑΠΙΛΤ – ΑΤ

Το Ταμείο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ δεν υπάγεται στους ασφαλιστικούς οργανισμούς   αρμοδιότητας του Υπουργείου Κοινωνικών υπηρεσιών ή Εργασίας και Κοινωνικών ασφαλίσεων (άρθρο 79 σελίδα 91 εδάφιο 2 του καταστατικού του), αποδίδει επικουρικές συντάξεις που περιγράφονται στο άρθρο 2 εδάφιο 1 (βασικοί σκοποί) . Με τις τροποποιήσεις του καταστατικού, που έγινε στις 1-3/24-4-2015 δόθηκαν στο ΔΣ του ταμείου αρμοδιότητες να ορίζει τελείως αυθαίρετα το ύψος των συντάξεων και τους δικαιούχους αυτών, παραβιάζοντας ακόμα και άρθρα του καταστατικού. Το ταμείο τυπικά θεωρείται «αυτοδιοικούμενο», αφού το ΔΣ απαρτίζεται αποκλειστικά από εκπροσώπους των εργαζομένων και συνταξιούχων. Επισημαίνουμε πως οι αποφάσεις της ΓΣ αυτής πάρθηκαν με παράνομες και αντικαταστατικές διαδικασίες, τελούν ήδη υπό δικαστική κρίση μετά την κατάθεση αγωγών εναντίον της, οι οποίες δεν έχουν τελεσιδικήσει. .

Παρ’ όλα αυτά το ΔΣ επικαλούμενο την κακή κατάσταση και πορεία των οικονομικών του ταμείου προχώρησε σε συνεχείς μειώσεις των συντάξεων σε μεγάλη ομάδα συνταξιούχων, με πιο πρόσφατη την παράνομη καταστατικά απόφαση (μέσω ΓΣ αντιπροσώπων) στις 26/6/2016 να καταργήσει στην ουσία τις επικουρικές συντάξεις χιλιάδων συνταξιούχων και αντί αυτών να τους αποδίδει ένα πενιχρό επίδομα 50 ευρώ μικτά. Η προοπτική αυτή ανοίγεται και για τους υπόλοιπους συνταξιούχους, ενώ το ΔΣ προειδοποιεί για την επερχόμενη πλήρη χρεοκοπία του και αδυναμία του να επιτελεί τους σκοπούς του στο μέλλον.
Θεωρούμε απαράδεκτη την απόφαση αυτή. Όσο για την δυσχερή οικονομική κατάσταση που το ΔΣ  επικαλείται για να δικαιολογήσει τις ενέργειές και αποφάσεις του, τονίζουμε τα εξής :

 • Το ταμείο υποχρεώθηκε από την τότε κυβέρνηση να ενταχθεί στο PSI και να χάσει από τα αποθεματικά του το τεράστιο ποσό των 120 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, κάτι που αποδέχτηκε το ΔΣ.
 • Και πάλι κάτω από κυβερνητικές πιέσεις υποχρεώθηκε με μια απόφαση του ΔΣ, να προχωρήσει «εθελοντικά» στην αγορά μετοχών της Τράπεζας Αττικής ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ για να στηριχτεί η προσπάθεια επιβίωσης της Τράπεζας.
 • Την ίδια τακτική είχε ακολουθήσει το ΔΣ του ΤΑΠΙΛΤ – ΑΤ κάτω από πιέσεις της τότε κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ με πρωθυπουργό τον Κ. Σημίτη να «παίξει» στο χρηματιστήριο μέρος των αποθεματικών του χάνοντας εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.
 • Για τις αρνητικές αυτές παρενέργειες στα οικονομικά του ταμείου ασφαλώς η κύρια ευθύνη ανήκει στις κυβερνήσεις, που διαδοχικά προχωρούσαν σε τέτοια μέτρα, όμως αυτό δεν απαλλάσσει το ΔΣ του ταμείου από τις δικές του μεγάλες ευθύνες, για την συμμόρφωσή του σε τέτοιες απαιτήσεις με τη λήψη των ανάλογων αποφάσεων.
 • Και στην περίπτωση αυτή οι Τράπεζες, των οποίων οι εργαζόμενοι είναι ασφαλισμένοι στο ταμείο, προχώρησαν σε εφαρμογή παρόμοιων τακτικών, όπως η Εθνική Τράπεζα, με επιβολή «εθελούσιων» αποχωρήσεων και ασφάλιση εργαζομένων τους μετά το 2005 στο ΕΤΕΑ. Πρακτικές που οδήγησαν επίσης στην απώλεια σημαντικών πόρων από μη καταβαλλόμενες εισφορές.

 

Κε Υπουργέ,

 

Και στην περίπτωση αυτή οι ασφαλισμένοι στο ταμείο δεν έχουν απολύτως καμία ευθύνη για την αρνητική εξέλιξη που υπήρξε και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις,  θα επιδεινωθεί στο μέλλον. Οι ευθύνες ανήκουν κατά πρώτο λόγο στις πολιτικές που επέβαλαν οι κυβερνήσεις, υποχρεώνοντας τα ταμεία να υπακούσουν σ’ αυτές, και στις πρακτικές των τραπεζών.

Αυτή είναι μια συνολική εκτίμησή μας για όλα αυτά τα προβλήματα που αναφέρουμε στο παρόν υπόμνημα, όπως ασφαλώς και για τα γενικότερα που η πολιτική των κυβερνήσεων έχει δημιουργήσει στους εργαζόμενους και ακόμα περισσότερο στους συνταξιούχους τα τελευταία χρόνια, με τα μέτρα που επέβαλαν οι μνημονιακοί νόμοι. Οι απανωτές περικοπές των συντάξεων, κύριων και επικουρικών, όσες έγιναν και αυτές που θα ακολουθήσουν (περικοπές μέχρι της πλήρους εξαφάνισης της προσωπικής διαφοράς, επανυπολογισμός των επικουρικών, πλήρης κατάργηση του ΕΚΑΣ, κατάργηση ή μείωση των συντάξεων χηρείας κ.α.) αποτελούν τα βασικά στοιχεία της αντιασφαλιστικής επίθεσης που δέχονται οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα.

Κατά συνέπεια και με βάση τα όσα παραπάνω αναπτύξαμε, θεωρούμε πως η κυβέρνηση, το αρμόδιο υπουργείο σας έχει υποχρέωση να παρέμβει για να δοθούν λύσεις στα προβλήματα των δύο ταμείων προς όφελος των ασφαλισμένων και δικαιούχων τους, διαφυλάσσοντας τα συμφέροντά τους και τα κεκτημένα δικαιώματά τους.

Απαιτούμε:

Την δική σας παρέμβαση προκειμένου:

 1. Να συνεχίσει η χρηματοδότηση των ελλειμμάτων και να γίνει ανακεφαλαιοποίηση του ΛΕΠΕΤΕ και   ΤΑΠΙΛΤ – ΑΤ , από τις Τράπεζες που στην δική τους διαχειριστική ευθύνη ήταν ή βρέθηκαν τα ταμεία, μετά τις ανακατατάξεις που έγιναν στον χώρο του χρηματοπιστωτικού συστήματος (εξαγορές, συγχωνεύσεις  ελαστικές μορφές εργασίας κλπ).
 2. Να συνεχιστεί η απρόσκοπτη καταβολή των κατοχυρωμένων από τις συνταξιοδοτικές τους αποφάσεις , παροχών προς τους δικαιούχους συνταξιούχους τους.
 3. Η ένταξη όλων των υπηρετούντων υπαλλήλων των τραπεζών στα δύο αυτά ταμεία, καθώς και η πρόσληψη του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη όλων των κενών εργασιακών θέσεων.
 4. Η επιστροφή των αποθεματικών των ταμείων που χάθηκαν λόγω των κουρεμάτων από τον PSI, την υποχρεωτική εξαγορά ομολόγων των τραπεζών, την ανακεφαλαιοποίηση τους και την εν γένει εκμετάλλευσή τους από τις Τράπεζες.
 5. την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΧΣΕΑ                         Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΣΔΤ

 

Η Πρόεδρος                          Η Γ. Γραμματέας                     Ο Πρόεδρος                    Η Γ. Γραμματέας

 

 

 

Ε. Χαλιού                                Ε. Μπεκιάρη                          Γ. Αντωνίου                          Χρ. Τσάρα