Συγκρότηση σε σώμα τού νέου Διοκητικού Συμβουλίου

Στις 9/6 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε απο τις αρχαίρεσιες του Μαίου 2022 ως εξής

Πρόεδρος: Αντωνίου Γιάννης

Αντιπρόεδρος: Κλάδης Τάσσος

Γ.Γραμματέας : Ρήγας Γρηγόρης

Αν.Γ. Γραμματέας: Νουφαρίτσης Μιχάλης

Γρ.Οργανωτικού: Βασιλόπουλος Δημήτρης

Γρ. Οικονομικών: Αθανασίου Γιάννης

Γρ.Δημοσίων Σχέσεων: Δριμάλας Θάνος

Μέλη Δ.Σ

Γεωργίου Δημήτρης

Δάρρας Γεώργιος

Καζάκος Αιμίλιος

Ποντικός Γιώργος

Σιτζάνης Νίκος

Συγγούνας Θανάσης

Τσάρα Χριστίνα

Χουχουλής Γιώργος