Ψήφισμα

ΨΗΦΙΣΜΑ

Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να οξύνονται διαρκώς οι αιτίες που αναγκάζουν τους νέους  να μειώνουν τις απαιτήσεις από τη ζωή, να περιορίζουν τα όνειρα τους, να απογοητεύονται, να παραιτούνται.

Η σημερινή κυβέρνηση, όπως και η προηγούμενη περιορίζει την κρατική πολιτική για τις εξαρτήσεις σε πολιτική μείωσης της βλάβης.

Οι τελευταίες αποφάσεις της κυβέρνησης, για το διορισμό του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ απευθείας από την κυβέρνηση και διαφαινόμενη πρόθεση να υλοποιήσει την λειτουργία του ΧΕΧ εντός του Σταθμού Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων , επί της οδού Καποδιστρίου, μας δημιουργούν έντονη ανησυχία. Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με τη διάδοση των ναρκωτικών και με τα μέτρα που την αναπαράγουν.

Απαιτούμε και θα παλέψουμε για :

 • Αντιναρκωτική πολιτική με τη δημιουργία αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν Ενιαίου Φορέα Πρόληψης-Θεραπείας-Κοινωνικής Επανένταξης.
 • Να δοθεί βάρος στην πρωτογενή πρόληψη με στόχο τη μείωση της ζήτησης ναρκωτικών.
 • Να ενισχυθεί ο ρόλος των Κέντρων Πρόληψη. Να εφαρμοστούν προγράμματα για τις εξαρτήσεις σε όλες τις σχολικές βαθμίδες, στη τριτοβάθμια εκπαίδευση και στα στρατόπεδα.
 • Να γίνουν προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών από τις διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Μέτρα για την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής, μέτρα για την προστασία των ανέργων και των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
 • Ενίσχυση της δωρεάν αθλητικής και πολιτιστικής δραστηριότητας των νέων ανθρώπων.
 • Να διαφυλαχτεί ο χαρακτήρας του ΚΕΘΕΑ και να ενισχυθεί με νέες μονάδες, με επαρκές μόνιμο προσωπικό, με πλήρη και επαρκή χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προυπολογισμό.
 • Να στηριχτούν τα «στεγνά» θεραπευτικά προγράμματα ως το κ’υριο μοντέλο θεραπείας.
 • Προγράμματα έγκαιρης παρέμβασης που στοχεύουν στους νέους που πειραματίζονται με ουσίες.
 • Όχι στη δημιουργία ΧΕΧ. Να μην λειτουργήσει ο ΧΕΧ στην Καποδιστρίου. Να πολλαπλασιαστούν και να ενισχυθούν τα κέντρα ενημέρωσης, τα προγράμματα δράσης στο δρόμο, τα κέντρα υποστήριξης χρηστών με κρατική χρηματοδότηση.
 • Να σταματήσει κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα ιδιωτικών φορέων και ΜΚΟ στους τομείς της Πρόληψης και της Απεξάρτησης.
 • Αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, των μαφιών και των ναρκέμπορων.

Το Δ.Σ.