Παρέμβαση του Συλλόγου για τον επανυπολογισμό των επικουρικών & την απονομή των συντάξεων

Μετά την παρέμβαση, για πολλοστή φορά, του Συλλόγου   στο Δ.Σ. του ΕΦΚΑ ο Σύλλογος μας ζήτησε την κατάθεση σχετικής Ερώτησης στο Κοινοβούλιο για τον επανυπολογισμό των επικουρικών και την άμεση εφαρμογή του Λογισμικού για την απονομή των συντάξεων

Στο αίτημα του Συλλόγου ανταποκρίθηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και το οποίο κατέθεσε την πιο κάτω Ερώτηση.

ΚΚΕ Κοινοβουλευτική Ομάδα
Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592097
e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410

ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνική Αλληλεγγύης

Θέμα: Να καταργηθούν οι παρεμβάσεις του ν. 4387/2016 στο καταστατικό του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισηςτου Προσωπικού της Εμπορικής Τράπεζας ΤΕΑΠΕΤΕ.

Με τον ν.4387/2016 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζοντας στον ίδιο αντεργατικό, αντιασφαλιστικό δρόμο των προηγούμενων κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ, κατεδαφίζει ό,τι είχε απομείνει από τους προηγούμενους αντιασφαλιστικούς νομούς, από τις ασφαλιστικές- συνταξιοδοτικές κατακτήσεις των εργαζομένων.
Εντάσσει το ΕΤΑΤ (ΤΕΑΠΕΤΕ) στον ΕΦΚΑ και καταργεί τους όρους και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του καταστατικού, μειώνοντας το ποσοστό αναπλήρωσης και το προσυνταξιοδοτικό καθεστώς, σχετικά με τον χρόνο θεμελίωσης συνταξιοδότησης, όπως αναφερόταν στο άρθρο 7 παρ.1 του καταστατικού. Όρους που ούτε η κυβέρνηση της Ν.Δ δεν τόλμησε να θίξει με τον αντιασφαλιστικό ν.3371/05 που διαχώρισε τους εργαζόμενους και απάλλαξε την Τράπεζα από τις εργοδοτικές εισφορές στο Ταμείο.
Συνεχίζοντας την επίθεση της η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στα ασφαλιστικά δικαιώματα των συνταξιούχων, με την εφαρμογή του αντιασφαλιστικού νόμου και τον επανυπολογισμό των επικουρικών καταστρατηγώντας και τις εγκυκλίους, μείωσε τις επικουρικές συντάξεις του ΤΕΑΠΕΤΕ που καταβάλλονται από το ΕΤΕΑΕΠ και τ.ΕΤΑΤ (προσυνταξιοδοτική παροχή μείον κύρια και επικουρική σύνταξη), όπως και άλλων ταμείων, χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν οι υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές του ΤΕΑΠΕΤΕ, με συνέπεια μεγαλύτερες περικοπές των επικουρικών συντάξεων και από αυτό που προσβλέπουν οι εφαρμοστικές εγκύκλιοι του αντιασφαλιστικού νόμου.
Επίσης, μέχρι σήμερα, δεν έχει λυθεί το πρόβλημα της μηχανογραφικής παρακολούθησης των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΤΕΑΠΕΤΕ τ.ΕΤΑΤ, με αποτέλεσμα οι συνταξιούχοι να πληρώνονται με την εικόνα τις 31/12/2018, να μην γίνονται μεταβολές αν χρειάζονται και το σημαντικότερο, να έχουν εκδοθεί συνταξιοδοτικές αποφάσεις για εκατοντάδες συνταξιούχους και να μη μπορούν να εκτελεστούν και να καταβληθούν οι συντάξεις, γιατί δεν υπάρχει μηχανογραφικό σύστημα παρακολούθησης του ΤΕΑΠΕΤΕ.

Μετά τα παραπάνω ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ. Υπουργός:
• Εάν προτίθεται να καταργήσει τα άρθρα 53 παρ.3, εδάφιο τρίτο και τέταρτο, που αναφέρονται στην θεμελίωση του προσυνταξιοδοτικού, και 73Α του ν. 4387 που αναφέρεται στην μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης και να εφαρμόσει τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ. Το ταμείο δεν έχει διαλυθεί και εξακολουθεί να υφίσταται, δεν έχει θιγεί η νομική του υπόσταση και οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού είναι υπόθεση εργαζομένων και εργοδότη. Η Τράπεζα δε υποχρεούται στην τήρηση του καταστατικού και να πληρώσει σύμφωνα με τους όρους του ΤΕΑΠΕΤΕ.
• Εάν θα γίνει ο επανυπολογισμός των επικουρικών του ΤΕΑΠΕΤΕ λαμβάνοντας υπόψιν τις υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβάλει οι ασφαλισμένοι όπως προβλέπονται και από τις εγκυκλίους.
• Ποτέ και πώς θα λυθεί το πρόβλημα της μηχανογραφικής παρακολούθησης των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΤΕΑΠΕΤΕ ώστε να απονεμηθούν οι συνταξιοδοτικές αποφάσεις που είναι σε εκκρεμότητα.

Οι Βουλευτές

Χρήστος Κατσώτης
Σάκης Βαρδαλής
Διαμάντω Μανωλάκου