Παράταση ψηφοφορίας

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του Πανελλήνιου Συλλόγου Συντ/χων ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ την παράταση της φηφοφορίας για την εκλογή των οργάνων Διοίκησης του Συλλόγου μέχρι την Παρασκευή 22/3/2019, λόγω προσέλευσης των συναδέλφων.

Η ψηφοφορία τις δυο αυτές ημέρες  θα διεξαχθεί ως εξής: Πέμπτη 21/3 από ώρα 10.00 έως 18.00, Παρασκευή 22/3 από ώρα 10.00 έως 14.00

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή