Παράταση λειτουργίας της έκθεσης Ζωγραφικής- Γλυπτικής