Παναττικό Συνταξιουχικό Συλλαλητήριο 23 Νοέμβρη

Συνάδελφοι,

Στο τέλος Νοέμβρη η ΣΕΑ Συνταξιουχικών Οργανώσεων οργανώνει αγωνιστικές παρεμβάσεις σε όλη τη χώρα, με κεντρική την Παναττική Συγκέντρωση στην Αθήνα στις 23/11 με κύριο θέμα την υγεία – περίθαλψη και βασικό αίτημα την ακύρωση όλων των αντιασφαλιστικών μέτρων σε βάρος της δημόσιας, καθολικής παροχής των υπηρεσιών, την διεκδίκηση δημόσιας, πλήρως δωρεάν και καθολικής περίθαλψης για όλο το λαό.

Απαιτούμε την χρηματοδότηση των δημόσιων δομών υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό, για την κάλυψη όλων των αναγκών τους, για προσλήψεις όλου του αναγκαίου ιατρικού και βοηθητικού προσωπικού, με μόνιμη εργασία, για την δωρεάν διάθεση φαρμάκων και εξεταστικών υπηρεσιών. Απαιτούμε την χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ με κρατικά κονδύλια για όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στους ασφαλισμένους, την κατάργηση των εισφορών των ασφαλισμένων για τον ΕΟΠΥΥ.

Η κυβερνητική πολιτική και οι απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου για ενίσχυση της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών υγείας έχει ήδη ισοπεδώσει αρνητικά όλες τις δομές που υπήρχαν στους χώρους μας. Η συντριπτική πλειοψηφία μας πλέον μέσω του ΤΑΥΤΕΚΩ είμαστε ενταγμένοι στον ΕΟΠΥΥ και αποδέκτες του ίδιου χαμηλού επιπέδου υπηρεσιών, τις οποίες πληρώνουμε από τις συντάξεις μας, είτε σαν εισφορές στον ΕΟΠΥΥ, είτε σαν ανάληψη του κόστους τους (φαρμακευτικών, ιατρικών και εξεταστικών).

Κι όπου έχουν απομείνει ειδικά ταμεία υγείας, όπως το ΤΥΠΕΤ στην Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) και το Υγειονομικό της ΕΥΔΑΠ, δεν υπάρχει αμφιβολία πως η πορεία τους θα καταλήξει κάποια στιγμή είτε απευθείας στον ΕΟΠΥΥ, είτε σε παρόμοιες συνθήκες λειτουργίας. Ήδη στην ΕΤΕ η πρόσφατη απόφαση της Διοίκησης να διακόψει την χρηματοδότηση του ΛΕΠΕΤΕ (λογαριασμός επικουρικής) προοιωνίζει και το μέλλον του ΤΥΠΕΤ. Η ήδη αποφασισμένη ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ θα συμπεριλάβει και την απαλλαγή της από το «βαρίδι» της υποχρέωσης να χρηματοδοτεί την περίθαλψη των ασφαλισμένων της.

Όλοι μας βρισκόμαστε μπροστά σε μία επικίνδυνη για την υγεία μας τροπή. Η ανάγκη ανάπτυξης μεγαλύτερων, δυνατότερων, κλιμακούμενων αγώνων για το ασφαλιστικό οδηγεί κι εμάς στην πιο ενεργή δράση και συμμετοχή στους αγώνες αυτούς.

Παίρνουμε μέρος στο Συλλαλητήριο της ΣΕΑ στις 23 Νοέμβρη, με συγκέντρωση στις 10 πμ στην Πλ. Εθν. Αντίστασης στην Αθήνα. Αντιδρούμε και αντιστεκόμαστε στην ανθυγιεινή πολιτική της κυβέρνησης. Δεν σταματάμε να διεκδικούμε τα αιτήματά μας. 

                                             Το Διοικητικό Συμβούλιο