Οικονομική Στήριξη στο Σπίτι του Αγωνιστή

Ο σύλλογος μας, ως συμβολή του στην προσπάθεια συνέχισης της περίθαλψης ηλικιωμένων  αγωνιστών στο «ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΉ» προσέφερε  το ποσό των εξακοσίων ευρώ (600 e ) στο ίδρυμα για να  συνεχίσει,  όσο το δυνατόν  απρόσκοπτα, τη  λειτουργία του και την εκπλήρωση του στόχου ίδρυσης του , που είναι η φιλοξενία και η περίθαλψη ηλικιωμένων αγωνιστών που, κυρίως λόγο της αγωνιστικής τους στάσης ζωής (φυλακές, εξορίες, αντάρτικο, διώξεις κ.ά.) δεν εξασφάλισαν μια ήρεμη ζωή για τα γεράματα.

Το Διοικητικό  Συμβούλιο