ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΑΣΩΣ ΚΑΤΡΑΚΗ

Αθήνα 5 Γενάρη 2024

                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την υποβάθμιση και υπονόμευση του πολιτιστικού και καλλιτεχνικού χαρακτήρα του Μουσείου- Εικαστικού Κέντρου Χαρακτικής Βάσως Κατράκη στο Αιτωλικό

Ο Σύλλογός μας, που από την ημέρα της δημιουργίας του έχει επιτελέσει και σημαντικό πολιτιστικό έργο, εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του στην μεθοδευμένη από την κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές απαξίωση και σταδιακή κατάργηση του μοναδικού αυτού μουσείου, που αναδεικνύει όχι μόνο την πλούσια καλλιτεχνική προσφορά της μεγάλης χαράκτριας, αλλά και την ιστορική αξία των έργων της, δεμένων με ιστορικά γεγονότα του τόπου, που απεικονίζουν την διαδρομή του λαού μας μέσα από αυτά.
         Η απόφαση της κυβέρνησης να καταργήσει το Μουσείο ως ΝΠΔΔ, οδηγεί στην ουσιαστική υπονόμευση αυτών των χαρακτηριστικών του, που έχουν αναγνωριστεί και διεθνώς. Η λαλίστατη, στα λόγια, περί πολιτισμού κυβέρνηση αποδείχνει στην πράξη, πως αυτός βρίσκεται έξω από κάθε ενδιαφέρον της, όταν δεν υπηρετεί τουριστικά και συναφή συμφέροντα, πολύ περισσότερο όταν υπερβαίνει τον κανόνα «κόστους- οφέλους».
         Απαιτούμε από την Κυβέρνηση, τον δήμο Μεσολογγίου να προχωρήσουν στην αποκατάσταση του χαρακτήρα του Μουσείου, να ενισχύσουν οικονομικά την στήριξή του, ώστε και το έργο της Β. Κατράκη να διασωθεί και τον πολιτιστικό ρόλο του να υπηρετεί.

                                   Το Διοικητικό Συμβούλιο