Κοινή Επιστολή στον Δ/νοντα Σύμβουλο ΕΤΕ, κο Φραγκιαδάκη

 Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξ/χων πρ. ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Σωματείο Εργαζομένων Χρηματοπιστωτικών & Συναφών Επιχειρήσεων Ν. Αττικής

 

                                                                                                                             Αθήνα, 31 Αυγούστου 2017

                                                                                                                               Αριθ. Πρωτ:160                               

 

Προς

Τον Διευθύνοντα σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας (ΕΤΕ)

Κο Λ. Φραγκιαδάκη

 

Κύριε Διοικητά,

Ενημερωθήκαμε για την πρόσφατη αυθαίρετη και μονομερή απόφαση της Τράπεζας, που ανακοινώσατε, πως η Τράπεζα δεν προτίθεται να συνεχίσει να καλύπτει πέραν του Οκτώβρη 2017 τα ελλείμματα του ΛΕΠΕΤΕ, ώστε αυτός να αποδίδει κανονικά τις παροχές στους δικαιούχους αυτών (συνταξιούχους) σημερινούς και μελλοντικούς.

Η απόφαση αυτή σαφώς θα οδηγήσει τον ΛΕΠΕΤΕ σε άμεση αδυναμία να καταβάλει τις παροχές προς τους συνταξιούχους, γεγονός που θα έχει πλήρως αρνητική επίδραση στο βιοτικό επίπεδο των συναδέλφων, εφ’ όσον θα έχει αποτέλεσμα την αφαίρεση ενός σημαντικού μέρους του εισοδήματός τους, ενώ για τους εργαζόμενους ασφαλισμένους στον ΛΕΠΕΤΕ, θα σημάνει την απώλεια και των μελλοντικών παροχών, αλλά και των εισφορών που έχουν ήδη καταβάλει.

Κατόπιν όλων αυτών ζητάμε άμεση συνάντηση μαζί σας, για να σας εκθέσουμε τις θέσεις και τα αιτήματα των Σωματείων μας, που έχουν μέλη και εκπροσωπούν και συναδέλφους ασφαλισμένους εργαζόμενους και συνταξιούχους από την ΕΤΕ.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΧΣΕΑ                        Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΣΔΤ

Η Πρόεδρος                      Η  Γ. Γραμματέας                        Ο Πρόεδρος                      Η Γ. Γραμματέας

Ε. Χαλιού                           Ε. Μπεκιάρη                            Γ. Αντωνίου                             Χρ. Τσάρα