Για τις προσφυγές σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές

                                                             Μια απαραίτητη ενημέρωση                      
Επειδή και πάλι πολλοί συνάδελφοι ρωτούν, αλλά και επειδή κυρίως έχουν ξαμολυθεί ξανά διάφοροι κομπογιαννίτες (δικηγορικά γραφεία και «συνδικαλιστές» ντήλερς τους), που καλούν τους συνταξιούχους να κάνουν δικαστικές αγωγές για να τους επιστραφεί η διαφορά από την παρακράτηση για την υγεία (6%), που φαίνεται να δημιουργείται λόγω του ότι η πρώτη παρακράτηση έγινε πάνω στην αρχικά υπολογισμένη σύνταξη (κύρια και επικουρική), σε σχέση με την δεύτερη που έγινε πάνω στις σήμερα αποδιδόμενες, πρέπει να διευκρινίσουμε τα εξής:

  1. Ο Ν. 4334/2015 στο άρθρο 1 παρ.31 ορίζει πως το ποσοστό εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη υπέρ του ΕΟΠΥΥ στις κύριες συντάξεις, από 4% αυξάνεται από 1/7/2015 στο 6% και υπολογίζεται «επί του αρχικού μεικτού μηνιαίου ποσού της κύριας σύνταξης (εγκύκλιος υπ’ αριθμ. ΜΠΔΣ/10362/1961/23.4.2013 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).
  2. Το ίδιο ποσοστό (6%) επιβάλλεται υπέρ του ΕΟΠΥΥ από 1/7/2015 και στις επικουρικές συντάξεις και υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου μηνιαίου ποσού της επικουρικής σύνταξης.
  3. Ο Ν. 4387/2016, κάτω από την πίεση του αγωνιστικού συνταξιουχικού κινήματος στο άρθρο 44 τροποποίησε το παραπάνω άρθρο του Ν. 4334/2015 ως εξής: από 1/7/2016 η παρακράτηση της εισφοράς των κύριων συντάξεων 6% γίνεται επί του καταβαλλομένου ποσού της κύριας σύνταξης, αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.
  4. Από 1/1/2016 η εισφορά 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ από τις επικουρικές συντάξεις υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού επικουρικής σύνταξης, αφού αφαιρεθεί το ποσό που αντιστοιχεί στην ειδική εισφορά συνταξιούχων με επικουρική ασφάλιση.

Και η πρώτη παρακράτηση και η δεύτερη είναι «νόμιμες», γιατί προβλέπονται από τους αντίστοιχους νόμους, χωρίς η τροποποίηση στο Ν. 4387/2016 να έχει αναδρομική ισχύ από 1/7/21015, αλλά ξεκινά από1/7/2016. Κατά συνέπεια  και όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Τ. Πετρόπουλος δεν πρόκειται να υπάρξει καμία επιστροφή καμίας διαφοράς, αφού αυτή δεν υπάρχει τυπικά. Άρα ας γνωρίζουν οι συνάδελφοι, που παρασύρονται από ανεύθυνους, πως η δικαστική οδός δεν πρόκειται να έχει κανένα θετικό αποτέλεσμα, θα χάσουν και τα όσα θα πληρώσουν στους δικηγόρους.
Δυστυχώς συνάδελφοι αυτές είναι οι κυβερνήσεις που πολλοί από εμάς ψηφίζουμε και τους αναθέτουμε να χειριστούν την τύχη και τη ζωή μας. Ξέρουν καλά να κάνουν τη βρώμικη δουλειά σε βάρος μας και να καλύπτουν τις βρωμιές τους όπως η γάτα τις δικές της. Ας προβληματιστούμε λοιπόν για τον ύποπτο ρόλο διάφορων «συνδικαλιστών και συλλόγων», αλλά κύρια για το ως πότε θα εμπιστευόμαστε την τύχη μας σε διάφορους κυβερνητικούς σωτήρες. Ο δρόμος της αντίστασης στην πολιτική αυτή είναι μόνο αυτός του αγώνα. Ο δρόμος για την ανατροπή της είναι η οργάνωση στα ταξικά προσανατολισμένα σωματεία και τις ομοσπονδίες των συνταξιούχων και η ανυποχώρητη συμμετοχή στους αγώνες. Τα προβλήματά μας θα τα λύσουμε μόνο με τον δικό μας αγώνα!!