Επιστολή στον Διοικητή eΕΦΚΑ για τη διόρθωση των λαθών στις κύριες συντάξεις

Προς τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ
Κο Χρήστο Χάλαρη
Αγ. Κων/νου 12, Αθήνα

Κύριε Διοικητά,

Θέλουμε να θέσουμε υπ’ όψη σας ορισμένες περιπτώσεις λαθών που γίνονται στον υπολογισμό απόδοσης συντάξεων συνταξιούχων προερχόμενων από τις ΔΕΚΟ και Τράπεζες, καθώς και στις κρατήσεις επί αυτών, ώστε να διορθωθούν και να αποδοθούν οι σωστές συντάξεις.

1) Αναφορικά με τους εργαζόμενους στον ΟΤΕ που αποχώρησαν με εθελουσία συνταξιοδότηση από τον ΟΤΕ το 2006. Με βάση το άρθρο 74 του ν. 3371/2005 ο ΟΤΕ κατέβαλε τις εισφορές εργαζομένων – εργοδότη των συνταξιοδοτούμενων για την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου ασφάλισης, που απαιτούνταν για κάθε αργαζόμενο για την συμπλήρωση του προς απόλυση ορίου, είτε των 58 ετών ηλικίας ή των 35 ετών ασφάλισης και την άμεση λήψη σύνταξης από το ΤΑΠ-ΟΤΕ, το οποίο αναγνώρισε την ρύθμιση αυτή με την 6513 Α/16-04-2007 Απόφαση της Διεύθυνσης Ασφάλισής του. Σημειώνουμε μάλιστα πως τα ποσά των καταβληθέντων συντάξεων στους δικαιούχους για τα αναγνωρισθέντα πλασματικά χρόνια ασφάλισης κατέβαλε ο ΟΤΕ στο ΤΑΠ-ΟΤΕ.
Οι συντάξεις των αποχωρησάντων με τη ρύθμιση αυτή δεν υπολογίστηκαν με την συμπερίληψη του πλασματικού χρόνου ασφάλισης στον τελικό συντάξιμο μισθό τους, με αποτέλεσμα αυτές να είναι σημαντικά μικρότερες από τις δικαιούμενες με βάση τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Σημειώνουμε πως για την διόρθωση ανάλογων λαθών υπάρχει πρόβλεψη στο άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 4387/2016, που υποχρεώνει την συμπερίληψη όλων των εισφορών, που κατεβλήθησαν από τους εργαζόμενους, για τον υπολογισμό του συντάξιμου μισθού τους.
Για την θεραπεία αυτής της αδικίας έχουν καταβληθεί αιτήσεις από πολλούς συναδέλφους, που εμπίπτουν στην περίπτωση αυτή, χωρίς να έχει επέλθει κάποια διόρθωση, όπως φαίνεται από τα ενημερωτικά σημειώματα του Σεπτέμβρη 2020, που εκδόθηκαν πρόσφατα. Ζητάμε λοιπόν την άμεση εφαρμογή της ως άνω νομοθετικής ρύθμισης και την διόρθωση της αδικίας για όλους τους συναδέλφους στον υπολογισμό των ανταποδοτικών συντάξεών τους, ανεξάρτητα αν έχουν καταθέσει αιτήσεις θεραπείας ή όχι, εφ’ όσον μάλιστα το ΤΑΠ-ΟΤΕ διαθέτει και τα στοιχεία όλων, καθώς και την απόδοση των αναδρομικών που προκύπτουν από την άδικη εφαρμογή συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων, που έχουν καταργηθεί.

2) Στην ίδια ακριβώς λογική ζητάμε να διορθωθούν και οι συντάξεις των συνταξιούχων από όλους τους χώρους, οι οποίοι εμπίπτουν στην περίπτωση αυτή (ΟΣΕ, ΕΛΤΑ, Τράπεζες κ.α.).

3) Επίσης να υπολογιστεί και το οικογενειακό επίδομα στον συντάξιμο μισθό, εφ’ όσον οι συνάδελφοι από τους χώρους αυτούς κατέθεταν ασφαλιστική εισφορά για το επίδομα αυτό, ώστε να υπολογιστεί στον συντάξιμο μισθό τους.
4) Τέλος εκ παραδρομής από 01/01/2019 οι κρατήσεις υπέρ του ΕΑΣ (ν. 3863/2010 και ν. 3865/2010) και της υγειονομικής περίθαλψης υπολογίζονται στο μικτό ποσό εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης, όσων έχουν αρνητική προσωπική διαφορά, που θα διαμορφωθεί το έτος 2023 και όχι στο μερικό ετήσιο ποσό που διαμορφώνεται με την προσθήκη του 1/5 της διαφοράς για κάθε έτος μέχρι το 2023. Και για το θέμα αυτό ζητάμε την διόρθωσή του, καθώς και την καταβολή των αναδρομικών από τις λαθεμένες αυτές παρακρατήσεις.

Για τα παραπάνω προβλήματα ζητάμε να μας ορίσετε συνάντηση μαζί σας, ώστε να συζητήσουμε το αίτημά μας και την επίλυσή τους, όπως είναι η υποχρέωση του ΕΦΚΑ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                        Η Γ. Γραμματέας

Γ. Αντωνίου                                                             Χ. Τσάρα