Επικοινωνία

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (πρ) ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Χαλκοκονδύλη 37, 8ος όροφος, Αθήνα Τ.Κ. 10432
Τηλέφωνο : 210 52 40 280
Φαξ: 2105240282
e-mail : pssdeko.trapezon@yahoo.gr

Λογαριασμός : εθνική τράπεζα 108/480277-27
IBAN : GR74 0110 1080 0000 1084 8027 727