Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2020