Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2019