Δελτίο Τύπου για τους Αγρότες

Αθήνα 5/2/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκφράζουμε την συμπαράσταση και αλληλεγγύη μας στους αγρότες που βρίσκονται ξανά στους δρόμους του αγώνα, διεκδικώντας την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που τους δημιουργούν οι αντιαγροτικές αποφάσεις και πολιτικές κυβέρνησης και ΕΕ.
Οι υψηλές τιμές των καλλιεργητικών υλικών, του πετρελαίου, η επιβολή ασφαλιστικών εισφορών και φόρων, η καθυστέρηση για μήνες της πληρωμής από τους εμπόρους και βιομήχανους των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων σε συνδυασμό με την από μέρους τους εκβιαστική πίεση προς τους αγρότες να δεχτούν τις χαμηλές τιμές πώλησής τους, που αυτοί απαιτούν, δημιουργούν μια ασφυκτική, εξοντωτική κατάσταση για τους αγρότες, που στόχο έχει να προχωρήσει πιο γρήγορα το ξεκλήρισμά τους υπέρ των μεγαλοαγροτικών εκμεταλλεύσεων και των βιομηχάνων.
Το εργατικό και λαϊκό κίνημα, το κίνημα των συνταξιούχων συμπαρίσταται και ενισχύει τους αγώνες των αγροτών, που ταυτίζονται με τους δικούς του αγώνες για υπεράσπιση των δικαιωμάτων και κατακτήσεών του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο