Επικοινωνία

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (πρ) ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Χαλκοκονδύλη 37, 8ος όροφος, Αθήνα Τ.Κ. 10432

Τηλέφωνο : 210 52 40 280

Φαξ: 2105240282

e-mail : pssdeko.trapezon@yahoo.gr

 

Λογαριασμός : εθνική τράπεζα 108/480277-27

IBAN : GR74 0110 1080 0000 1084 8027 727