ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλούνται τα μέλη του περιφερειακού
τμήματος Αθήνας του Συλλόγου μας, στην 
ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 26/2/2015
και  ώρα 10,30 στην αίθουσα του Πανελλήνιου
Συλλόγου Αλληλεγγύης Συνταξιούχων ΔΕΗ  (ΠΑΣΑΣ-ΔΕΗ), οδός Αριστοτέλους 11-15, 5ος
όροφος Αθήνα, με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου
Οικονομικός Απολογισμός- Έκθεση
Ελεγκτικής Επιτροπής
Προγραμματισμός Δράσης
Οικονομικός Προϋπολογισμός
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
   Ο Πρόεδρος                                              Η
Γεν. Γραμματέας
    Ι. Αντωνίου                                                      Χρ. Τσάρα