ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Την Τετάρτη 2/11/2016 και
ώρα 11.30 θα συνεδριάσει  το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συλλόγου, στα επί της οδού Χαλκοκονδύλη 37, 5ος όροφος;
γραφεία του με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
Εγγραφές, Οικονομικά, Ενημέρωση,
Οργανωτικά, Κινητοποιήσεις.
Ο
Πρόεδρος του Δ.Σ
   
     Ι. Αντωνίου