ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΛΟΓΩ ΔΑΝΕΙΩΝ

  

Μετά την  παρέμβαση του Συλλόγου μας  προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής
Τράπεζας, και την καταγγελία μας  για  την απαράδεκτη, παράνομη και αντεργατική απόφαση
της Τράπεζας να δεσμεύσει τους συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς συναδέλφων για
χρέη τους προς την Τράπεζα, που είχε ως αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να μην μπορούν
να εισπράξουν τη σύνταξή τους, η Διοίκηση αναγνώρισε ως «υπηρεσιακό λάθος»
και  καταχρηστική ενέργεια τη δέσμευση
των λογαριασμών των συναδέλφων.
Έτσι, με απόφασή της, προχώρησε η
άμεση άρση αυτής της κατάφωρης αδικίας, σε βάρος των συναδέλφων, στον άμεσο
αντιλογισμό των συνταξιοδοτικών τους λογαριασμών και την αποσύνδεσή τους από
δάνεια, χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση.
Τυχόν συνάδελφοι, συνταξιούχοι της
Εθνικής Τράπεζας,  που εξακολουθεί να
παραμένει δεσμευμένος ο συνταξιοδοτικός τους Λογαριασμός, να μεταβούν στα
υποκαταστήματα της τράπεζας που έχουν τον λογαριασμό τους και να ζητήσουν το
άμεσο αντιλογισμό του.
Σε κάθε άλλη περίπτωση να
επικοινωνούν με τη Διεύθυνση καταθέσεων στα τηλέφωνα: 210-3574323 κ.
Ζουμπουνέλη και 210-3574733 κ. Σαράφη Νικόλαο.
 
                                                                                
Αρ. πρωτ. 118/16-6-2014
Προς το,
Διοικητή ΕΤΕ  κ. Τουρκολιά Αλέξανδρο
                                                        
                          
   Κύριε Διοικητά,
  
   Μετά από καταγγελίες συναδέλφων-συνταξιούχων
προς το Σύλλογό μας, πληροφορηθήκαμε ότι με ευθύνη Υπηρεσιών της Τράπεζας
δεσμεύτηκαν λογαριασμοί συνταξιοδότησης την 29/5/2014 λόγω οφειλών από δάνεια
με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι αυτοί να μην μπορούν να πάρουν τη σύνταξή τους.
Παρότι, όπως ενημερωθήκαμε, έγινε αντιλογισμός την επόμενη μέρα, υπάρχουν ακόμη
συνάδελφοι, που δεν έχουν εισπράξει μέχρι σήμερα τη σύνταξή τους, λόγω
ταυτόχρονης και ίσης με το ποσό της σύνταξης μείωσης του ορίου υπερανάληψης του
λογαριασμού τους, παρ’ όλο που έχουν κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες μέσω των καταστημάτων
τους, με αίτημα προς τη Δ/νση Καταναλωτικής Πίστης.                        
   Σας επισημαίνουμε την ευθύνη σας για τα
ανωτέρω, που ενισχύουν την κυβερνητική αντεργατική πολιτική περικοπών συντάξεων,
οδηγώντας σε απόγνωση τους συναδέλφους μας. Απαιτούμε να αντιμετωπιστεί άμεσα
το πρόβλημα, να αποδοθούν οι παρακρατηθείσες συντάξεις και να μην επαναληφθούν
στο μέλλον παρόμοιες αυθαίρετες και παράνομες ενέργειες που δημιουργούν και
πρόβλημα επιβίωσης για όλους αυτούς τους συναδέλφους.                                                                                                       
                                                        
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                                Ο Πρόεδρος                                Η Γ. Γραμματέας
                             
                                 Γ. Αντωνίου                                         Χ. Τσάρα
Κοιν: Δ/νση Καταναλωτικής
           Πίστης