ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΌΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
 
Με βάση
την πρόταση της ΓΣ, την Τρίτη, 1η Απρίλη στις 11:00΄πμ στα  γραφεία του συλλόγου μας θα συναντηθούμε
ζωγράφοι, γλύπτες, λογοτέχνες, μουσικοί, ποιητές και όσοι έχουμε μεράκι για
προσφορά καλλιτεχνικής δημιουργίας καθώς,
Ο Πολιτισμός είναι απαραίτητο συμπλήρωμα της
αγωνιστικής μας δράσης!
Ο σκοπός της
συνάντησής μας είναι:
·      
Η σύσταση Ομάδας Πολιτισμού
·      
Η καταρχή, συγκέντρωση έργων για την
κόσμηση των γραφείων του Συλλόγου μας
·      
Η εύρεση τρόπων και δραστηριοτήτων ώστε
να εκφραστούν δημιουργικά και αγωνιστικά οι καλλιτεχνικές ικανότητες των
συναδέλφων μας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Προσωρινή Επιτροπή