Συγκρότηση ΔΣ ΠΣΣ πρωην ΔΕΚΟ – Τραπεζών

Αθήνα
15/3/2013 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
            Το
Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ, που
εκλέχτηκε από τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου στις 27/2 έως και 4/3/2013
συγκροτήθηκε, κατά την πρώτη συνεδρίασή του στα γραφεία του Συλλόγου
(Χαλκοκονδύλη 37 ) σε σώμα, ως εξής:
Πρόεδρος:  Αντωνίου Γιάννης
Αντιπρόεδρος:  Κλάδης Τάσος
Γενική
Γραμματέας: Τσάρα Χριστίνα
Αναπλ. Γεν.
Γραμματέας: Πατεράκης Γιάννης
Γραμ.
Οικονομικού: Μπονάνος Λουϊζος
Γραμ.
Οργανωτικού: Βασιλόπουλος Δημήτρης
Γραμ. Τύπου
& Δημοσίων Σχέσεων: Δριμάλας Θάνος
Μέλη:
Βλάχος
Νίκος, Κόττα-Γαβρά Δέσποινα, Κούβελας Νίκος, Μπούντα Αγγελική, Νουφαρίτσης
Μιχάλης, Οικονόμου Γιώργος, Σαφούρης Απόστολος, Τσιουραντάνης Απόστολος.
Για το Δ.Σ του
Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων πρ. ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ
                                
              Ο
Πρόεδρος                                                       Η
Γεν. Γραμματέας
              Ι.
Αντωνίου                                                            Χριστίνα Τσάρα