ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Συνάδελφε,
Καλείσαι
στην ετήσια τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του περιφερειακού
τμήματος του Συλλόγου στην Αθήνα που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 29
Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 10.30 στην αίθουσα της Πανηπειρωτικής ( Κλεισθένους
15, Αθήνα- όπισθεν Δημαρχείου Αθήνας ) με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1)    Διοικητικός
Απολογισμός
2)    Οικονομικός
Απολογισμός 2015 & Προϋπολογισμός 2016
3)    Έκθεση
Ελεγκτικής Επιτροπής
4)    Πρόγραμμα
Δράσης
5)    Προκήρυξη
αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων οργάνων Διοίκησης του Συλλόγου – εκλογή
Εφορευτικής Επιτροπής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο
Πρόεδρος                                     Η
Γεν. Γραμματέας
Ι.
Αντωνίου                                             Χρ. Τσάρα