ΠΕΡΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνέστησε επιτροπή τη λεγόμενη των «σοφών» προκειμένου τα
πορίσματά της να συμβάλει στην εξεύρεση λύσης του προβλήματος της βιωσιμότητας
του Ασφαλιστικού Συστήματος.
Η
επιτροπή κινήθηκε μέσα σε προσδιορισμένο πλαίσιο, όπως θα το αναπτύξουμε
παρακάτω, και με βασικό άξονα το δόγμα της μη βιωσιμότητας, κατέληξε στις
παρακάτω αιτίες και παραδοχές, όπως η πίεση των συνδικαλιστικών ομάδων και
οργανώσεων, στις διαφοροποιήσεις μεταξύ των Ταμείων, στο πελατειακό σύστημα που
οδηγούσε «επίμονα» στη διόγκωση δαπανών, στην έλλειψη ισότητας μεταξύ των
γενεών και εντός της ίδιας γενεάς, στη σύγχυση μεταξύ ασφάλισης και
αλληλεγγύης-πρόνοιας, στον κατακερματισμό του συστήματος.
Επειδή η πραγματικότητα αποκρύβεται
ευσχήμως και έτσι οδηγούμαστε σε παραπλανητικά συμπεράσματα, είναι ανάγκη να
ειπωθούν τα πράγματα με τ’ όνομά τους. Κατ’ αρχάς  η επιτροπή κινήθηκε εντός του πλαισίου της Λευκής
Βίβλου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζει και επιβάλλει:
Τη
σύνδεση ηλικίας συνταξιοδότησης με την αύξηση του προσδόκιμου ορίου ζωής,   τον περιορισμό πρόσβασης σε συστήματα
πρόωρης συνταξιοδότησης και άλλες οδούς πρόωρης εξόδου από την εργασία, την
εξίσωση ορίων ηλικίας ανδρών-γυναικών, 
την υποστήριξη της ανάπτυξης επικουρικής (ιδιωτικής) συνταξιοδοτικής
αποταμίευσης ώστε να ενισχυθούν τα εισοδήματα συνταξιοδότησης,  την υποστήριξη της ενεργής και υγιούς
γήρανσης και   την υποστήριξη της
εργασίας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Μερικές
από τις διαχρονικές απώλειες του Ασφαλιστικού Συστήματος είναι:
Οι
άτοκες καταθέσεις των αποθεματικών την περίοδο 1951-1975 (Ν. 1611/1950) με τις
οποίες χρηματοδοτούσαν τους βιομήχανους, τους εφοπλιστές κλπ. Οι απώλειες αυτές
ανέρχονται σε 58,0 δις ευρώ.
Το
κόστος των εθελούσιων εξόδων ανερχόμενο σε 5,0 δις ευρώ.
Οι
οφειλές του Κράτους βάσει των Ν. 1902/90 και 2084/92 ύψους 12,0 δις ευρώ.
Η
λεηλασία του Χρηματιστηρίου του 1999 ανερχόμενη σε 3,5 δις ευρώ.
Το
κούρεμα των ομολόγων για την αναδιάρθρωση του Ελληνικού Χρέους  (PSI)
ανερχόμενο σε 13,0 δις ευρώ, η εισφοροδιαφυγή και οι ευέλικτες μορφές εργασίας
που επιβάρυναν το σύστημα με 8,5 δις ευρώ.
Η μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 1,1% (Ν.
4093/12) και κατά 3,9%  (Ν.4054/14) που
επιβαρύνουν τα Ασφαλιστικά Ταμεία κατά 1.0 δις ευρώ ετησίως.
Οι
άμεσες επιπτώσεις των μνημονιακών πολιτικών που επέφεραν μείωση μισθών και
αύξηση ανεργίας, αποστερώντας από το σύστημα 10,5 δις ευρώ. Κατά προσέγγιση οι
απώλειες (κλοπές) από το Ασφαλιστικό Σύστημα ανέρχονται σε 120,0 δις ευρώ!!!
Προσθετικά
σε όλα τα παραπάνω η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ φέρνει το 3ο Μνημόνιο
και επιβάλλει Νέα μείωση όλων των συντάξεων, 
κατάργηση κοινωνικών πόρων προς τα Ταμεία με αντίστοιχη μείωση συντάξεων
και αύξηση εισφορών για αντιστάθμισμα των απωλειών,    ενοποίηση προς τα κάτω όλων των παροχών των
Ταμείων, περιορισμό σταδιακά των παροχών και του ΟΓΑ,  μείωση εντός 3 ετών, της κρατικής
επιχορήγησης  σε ΝΑΤ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ.   Είναι εύκολο να αντιληφθεί ο καθένας ότι ο
ισχυρισμός της Κυβέρνησης περί «νέου, δίκαιου και βιώσιμου ασφαλιστικού
συστήματος» και περί «ανάκτησης του Ευρωπαϊκού κεκτημένου» στα εργασιακά,
κινείται ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση.   

Άλλωστε
η επίθεση της Κυβέρνησης που οδηγεί στην κατεδάφιση του Ασφαλιστικού και
συνταξιοδοτικού συστήματος έχει ήδη αρχίσει. Από τον Σεπτέμβριο του 2015 οι
συνταξιούχοι λαμβάνουν ακόμη μικρότερες συντάξεις εξαιτίας της αύξησης της
παρακράτησης στις κύριες για τον κλάδο υγείας από 4% σε 6% και στις επικουρικές
κατά 6% για πρώτη φορά.   
Οι
κατώτερες συντάξεις στους νέους συνταξιούχους μειώθηκαν κατά 20% σε 392 ευρώ
από 486 ευρώ (Εγκύκλιος  Χαϊκάλη).
Καθιερώνεται
το λεγόμενο Οργανικό τμήμα της σύνταξης σε όσους συνταξιοδοτούνται νωρίτερα από
το 67ο έτος ηλικίας (Ν.4336/2015).
Όσοι
συνταξιοδοτούνται από 1/7/2015 και μετά, θα δουν τα όρια ηλικίας ν’ αυξάνονται
από ένα εξάμηνο μέχρι 17 χρόνια.
Ν.
Γ. ΑΜΑΝΑΚΗΣ