Παράταση της ψηφοφορίας

   Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει ότι λόγω αυξημένης προσέλευσης συναδέλφων κατά την ψηφοφορία για την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης του συλλόγου, αποφάσισε την παράταση της εκλογικής διαδικασίας. Έτσι όποιος επιθυμεί μπορεί να ψηφίσει και την Δευτέρα 4 Μαρτίου,, από τις 7π/.. έως και τις 3 μ.μ.