Ολοκληρώθηκε η Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας

   Με την εκλογή των οργάνων Διοίκησης του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Συλλόγου μας  ( της πενταμελούς Διοικούσας Επιτροπής και της τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής ), ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ανωτέρω Περιφερειακού Τμήματος.
    Πρόεδρος εκλέχτηκε ο συνάδελφος Απόστολος  Σαφούρης, Γραμματέας η συναδέλφισσα Παναγιώτα Μαλιγκούδη, ταμίας ο συνάδελφος  Βασίλειος Καραλής, μέλη οι συνάδελφοι Ιωάννης Πετρίδης και Κων/νος Χονδρογιάννης.
    Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου τους εύχεται καλή δουλειά, μαζικοποίηση του Συλλόγου, συναδελφική αλληλεγγύη, αγωνιστική κατεύθυνση,  ώστε  να μπορεί το Περιφερειακό Τμήμα να ανταποκρίνεται  στα σύνθετα  καθήκοντα που μπαίνουν επιτακτικά,  εξ’ αιτίας της εφαρμοζόμενης αντιλαϊκής πολιτικής.