ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ.ΕΦ.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του Παν. Συλλόγου
συνταξιούχων πρ. ΔΕΚΟ & Τραπεζών, ύστερα από την προκήρυξη εκλογών που
αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας για την ανάδειξη των νέων
κεντρικών και περιφερειακών οργάνων Διοίκησης του Συλλόγου (Διοικητικό
Συμβούλιο, Αντιπροσώπων Γ.Α.Σ., Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή, Περιφ. Διοικούσες
Επιτροπές & Περιφ. Ελεγκτικές Επιτροπές), καθώς και Αντιπροσώπων για  ΟΣΙΚΑ, Εργ. Κέντρων, ανακοινώνει τα εξής:
1) Οι εκλογές θα διεξαχθούν στην Αθήνα κατά τις ημέρες Δευτέρα
28-3-2016,
Τρίτη 29-3-2016 και Τετάρτη 30-3-2016 στα γραφεία του Συλλόγου
(Χαλκοκονδύλη 37, 5ος όροφος) και από ώρα 10:00 έως 18:00. 
2) Στα περιφερειακά τμήματα οι εκλογές θα διεξαχθούν με
ευθύνη των Περιφερειακών εφορευτικών επιτροπών την Τετάρτη 30-3-2016 και από ώρα
10:00 έως 18:00 στα γραφεία των κατά τόπους Εφορευτικών επιτροπών.
3)   Οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν τις εργάσιμες
ημέρες από Δευτέρα 7-3-2016 έως Δευτέρα 21-3-2016 και από ώρα 10:00 μέχρι
14:00  στα γραφεία του συλλόγου
(Χαλκοκονδύλη 37, 5ος όροφος) και στις κατά τόπους Εφορευτικές επιτροπές,
όπως ορίζει το καταστατικό του Συλλόγου (άρθρο 10).
Υποψηφιότητα επίσης μπορεί να υποβληθεί μέσω του ΦΑΞ
του Συλλόγου 210-5240282, καθώς και στο e-mail pssdeko.trapezon@yahoo.gr
4) Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα ταμειακώς
τακτοποιημένα μέλη.
                               Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ