ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 40%

                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μετά από ερωτήματα
συναδέλφων σχετικά με διάφορα δημοσιεύματα που τους προτρέπουν να υποβάλλουν
αίτηση για επιστροφή χρημάτων λόγω 35ετίας διευκρινίζουμε τα παρακάτω.:
1.     Με βάση το Ν. 4024/2011 άρθρο 2 παράγραφος 1 από
1.11.2011, στους  συνταξιούχους,  οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο
έτος της ηλικίας, μειώνεται κατά 40% το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που
υπερβαίνει τα 1000 €.
Εξαιρούνται
   της
ανωτέρω μείωσης, μεταξύ άλλων, όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί με τριάντα  πέντε (35)τουλάχιστον έτη πραγματικής
ασφάλισης.
2.    Με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 2
από 1.11.2011 στους συνταξιούχους αυτούς, 
οι οποίοι εξαιρούνται έπρεπε να γίνεται μείωση κατά 20% στο ποσό της
μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1200€.
3.    Με βάση τα παραπάνω, όσοι εμπίπτουν στα ανωτέρω,  μπορούν να αιτηθούν την επιστροφή του επί
πλέον 20% επισυνάπτοντας την απόφαση συνταξιοδότησης στην οποία θα φαίνονται τα
35 έτη ασφάλισης.
4.    Να ελεγχθεί  και η περίπτωση να μη έχει σταματήσει η
παρακράτηση μετά την συμπλήρωση των 55ετών.
                                    Το  Διοικητικό Συμβούλιο