Συγκέντρωση – παρέμβαση στα γραφεία του Ε.Τ.Α.Τ. – Τρίτη 19/3 10.30

Αθήνα
15/3/2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων
ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Π.Σ.Σ.Δ-Τ) καταγγέλλει τη
νέα απόπειρα
της Διοίκησης του Ε.Τ.Ε.Α ( Ε.Τ.Ε.Α.Μ) να αφαιρέσει τους
φακέλους  των ασφαλισμένων συνταξιούχων
του ΕΤΑΤ (Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε), με στόχο την περαιτέρω περικοπή των επικουρικών
συντάξεων των συνταξιούχων της Εμπορικής Τράπεζας.
            Aπαιτούμε να μην  παραδοθούν οι φάκελοι των συνταξιούχων και να εξακολουθήσει η
συνταξιοδότησή τους με βάση τους όρους και προϋποθέσεις του καταστατικού του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε.
            Για την
αποτροπή της νέας απόπειρας της Διοίκησης, καλούμε
όλους τους συναδέλφους σε μαζική συγκέντρωση-παρέμβαση, στα γραφεία του Ε.Τ.Α.Τ(Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε),
Νίκης 23 Αθήνα, την Τρίτη 19 Μάρτη στις 10 π.μ.
                                Για το Δ.Σ. του Π.Σ.Σ.ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ
                         Ο Πρόεδρος                                        Η
Γεν. Γραμματέας
                        Ι. Αντωνίου                                                  Χρ. Τσάρα