ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ

Σε παράσταση
διαμαρτυρίας στη Διοίκηση του ΙΚΑ προέβη σήμερα το πρωί στις 11.00
αντιπροσωπεία του Συλλόγου μας, για το θέμα της μη έγκαιρης καταβολής των συντάξεων
στους συνταξιούχους του ΤΑΠ-ΟΤΕ.
Η Διοίκηση του
ΙΚΑ ενημέρωσε την αντιπροσωπεία μας ότι η καθυστέρηση καταβολής των συντάξεων μας
προέκυψε, καθόσον λόγω της οικονομικής στενότητας του ΙΚΑ και της ελλιπούς
χρηματοδότησης του από την κυβέρνηση, προχώρησε σε εσωτερικό δανεισμό από το
ΤΑΠ-ΟΤΕ προκειμένου να καταβάλλει τις συντάξεις σε «χαμηλοσυνταξιούχους» άλλων
ταμείων, πρακτική που όπως διαφάνηκε θα χρησιμοποιηθεί και στο μέλλον.
Η αντιπροσωπεία
μας δήλωσε στη Διοίκηση ότι απαιτεί την απρόσκοπτη και έγκαιρη καταβολή των
συντάξεων και ότι θα αντιδράσει με κάθε τρόπο και μέσο ενάντια στη διαφαινόμενη
στο μέλλον περικοπή ή αναστολή πληρωμής των συντάξεων μας.
Καλούμε τα μέλη
του Συλλόγου μας σε επαγρύπνηση για τυχόν επανάληψη αυτής της πρακτικής της Κυβέρνησης
και της Διοίκησης του ΙΚΑ.
                                          Το Διοικητικό Συμβούλιο