Αθήνα 20/3/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συνάδελφοι,                                                                                                                             

Η ετήσια τακτική Γενική  Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση των μελών του  Παραρτήματος Αττικής του Συλλόγου μας, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12/4/2022 και ώρα 10.30 στην αίθουσα του Συνδικάτου Οικοδόμων, Κάνιγγος 1,  2ος όροφος με θέματα Η.Δ:

  • Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου
  • Προγραμματισμός Δράσης  2022
  • Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής & Προϋπολογισμός  2022
  • Ψηφοφορία για Διοικητικό Απολογισμό και Πρόγραμμα Δράσης

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Αντωνίου Γιάννης

Η Γεν.Γραμματέας Τσάρα Χριστίνα