Πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση

Αθήνα 25/1/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3
Συναδέλφισσα, Συνάδελφε,
Καλείσαι στην ετήσια τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση του περιφερειακού τμήματος του Συλλόγου μας στην Αθήνα, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10.30 στην αίθουσα του κινηματογράφου «ΑΛΚΥΟΝΙΣ», Ιουλιανού 42, Αθήνα.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1) Διοικητικός Απολογισμός
2) Οικονομικός Απολογισμός 2017 & Προϋπολογισμός 2018
3) Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
4) Πρόγραμμα Δράσης
5) Ψηφοφορίες
Η παρουσία όλων μας είναι εντελώς απαραίτητη.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Ι. Αντωνίου Χρ. Τσάρα