Υπόμνημα στον Διοικητή του ΕΦΚΑ

Προς
τον Διοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοιν. Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)
κο Χρήστο Χάλαρη

Αγίου Κων/νου 8, 10241 Αθήνα

Κύριε Διοικητά,

Θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω ζητήματα που απασχολούν τα μέλη μας, αλλά και τον ίδιο το Σύλλογό μας και παρακαλούμε να μας ορίσετε συνάντηση μαζί σας προκειμένου να τα συζητήσουμε διεξοδικά και να επιλυθούν.

1) Παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες για άμεση έκδοση των συντάξεων παραμένουν ακόμη  σε εκκρεμότητα εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσεις (κύριων, επικουρικών και εφάπαξ) με αποτέλεσμα τα μέλη μας που βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση, όπως άλλωστε και όλοι οι συνταξιούχοι, να αντιμετωπίζουν σοβαρότατα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, τα οποία αδυνατούν να αντιμετωπίσουν με την προσωρινή σύνταξη που τους χορηγείται.
       2) Οι μερικές επιστροφές των παρανόμως παρακρατηθέντων εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ δεν θεράπευσαν πλήρως την αδικία, καθόσον 1)δεν συμπεριέλαβαν όλο το χρονικό διάστημα στο οποίο έγιναν οι υπόψη παρακρατήσεις, 2) απαρακράτητε  επιπλέον εισφορά 6% υπέρ ΤΥΠΕΤ  αντί 4% όπως προβλέπει ο κανονισμός του ταμείου στην κύρια σύνταξη.

3) Για μεγάλο αριθμό  συνταξιούχων όπως οι ασφαλισμένοι στα βαριά  και ανθυγιεινά, οι οποίοι πλήρωναν εισφορά πάνω από 20% δεν πάρθηκε καθόλου υπόψη το υπερβάλλον ποσό εισφοράς κατά τον υπολογισμό των συντάξεων τους.

4) Κατά τον επανυπολογισμό των συντάξεων, ο οποίος έγινε στη βάση του Ν. 4387/2016, παρατηρήθηκαν λάθη, όπως:

α) ως προς την ορθή συμπερίληψη όλου του χρόνου των πρόσθετων εισφορών που φτάνει σε ορισμένες περιπτώσεις το 36% του συντάξιμου μισθού. Το πρόβλημα εντοπίστηκε κυρίως στους συνταξιούχους ΤΑΠ-ΟΤΕ (συνταξιούχοι ΟΤΕ που έκαναν χρήση προγράμματος εθελούσιας εξόδου, συνταξιούχοι ΟΣΕ που έτυχαν υποχρεωτικής μετάταξης), αλλά και σε άλλους κλάδους.

β) δεν προσμετρώνται οι επιπλέον εισφορές που έχουν καταβληθεί για το οικογενειακό επίδομα (10% και 5% του τακτικού μισθού για κάθε παιδί) για τον επανυπολογισμό των κύριων και επικουρικών συντάξεων (κύρια από το ΤΑΠ-ΟΤΕ, Τράπεζες κ.α.).
γ) στις κρατήσεις ΕΑΣ όσων έχουν αρνητική προσωπική διαφορά, καθόσον υπολογίζονται στο ποσό που θα διαμορφωθεί το 2023, έτος που ολοκληρώνεται η απόδοση και των  πέντε δόσεων και όχι, όπως είναι το σωστό, στο ποσόν που διαμορφώνεται κάθε έτος με την ετήσια δόση.
δ) στους συναδέλφους των οποίων οι επικουρικές συντάξεις διορθώθηκαν με τον σωστό επανυπολογισμό από 1/6/2020, η κράτηση υπέρ ΑΚΑΓΕ εξακολουθεί να γίνεται πάνω στο αρχικό ποσό επικουρικής σύνταξης και όχι στο ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων των νόμων 4024/11, 4051 και 4093/12 και υπέρ 5,20%, πράγμα που εφαρμόστηκε από τον 5/2018 για τους υπόλοιπους δικαιούχους επικουρικών συντάξεων με πάνω από 300 ευρώ σύνταξη.
5) Με προηγούμενα υπομνήματα, είχαμε ενημερώσει τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ για την άρνηση ορισμένων υπηρεσιών του (ΤΕΑΠΕΤΕ, ΤΑΠΤΠ) να προβούν στην παρακράτηση των συνδρομών των μελών μας όπως επιβάλλει η υπ΄αριθ. 51 απόφαση του Δ.Σ του ΙΚΑ, κατά την 8/23-04-2015 συνεδρίασή του. Παρά τις κατά καιρούς εντολές της Διοίκησης και τις συνεχείς παρεμβάσεις μας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, κυρίως στο πρ. ΕΤΑΤ, εξακολουθεί να υπάρχει άρνηση για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης και να παραμένει το πρόβλημα της μη παρακράτησης από τα ανωτέρω ταμεία των μηνιαίων συνδρομών των μελών μας και της απόδοσης τους στο Σύλλογό μας.

Η ίδια περίπου κωλυσιεργία παρατηρείται και με την παρακράτηση και απόδοση των συνδρομών παλαιών μελών μας, που παρακολουθούνται από την ΗΔΙΚΑ, ιδιαίτερα μετά την αλλαγή που επέφερε ο Ν.4387/2016 στις υπηρεσιακές λειτουργίες του ΕΦΚΑ.

Οι κατά καιρούς διάφορες επικλήσεις των υπηρεσιών αυτών ότι η ιδιωτική εταιρεία που παρακολουθεί και εκδίδει τις συντάξεις αυτές, αρνείται ή δεν μπορεί να εντάξει στο σύστημα απόδοσης εισφορών και τα μέλη του Συλλόγου μας, είναι επιεικώς αβάσιμες, αφού είναι η ίδια που με το ίδιο πρόγραμμα, παρακολουθεί και αποδίδει τις συντάξεις και με το ίδιο πρόγραμμα παρακρατεί τις συνδρομές για όλους τους άλλους συλλόγους.

Θεωρούμε απαράδεκτη την παραπάνω διαφορετική αντιμετώπιση του ίδιου ζητήματος, ιδιαίτερα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του πρ. ΕΤΑΤ σε βάρος του Συλλόγου μας, η οποία πέραν των άλλων στερεί εδώ και πάνω από τρία χρόνια σημαντικούς οικονομικούς πόρους  από το Σύλλογό μας και δυσκολεύει σημαντικά τη λειτουργία του.

Κύριε Διοικητά,
Θεωρούμε πως η επίλυση των προβλημάτων αυτών είναι αρμοδιότητα του
e– ΕΦΚΑ και δική σας και μπορεί να δοθεί στα πλαίσια του νομοθετικού πλαισίου που υπάρχει όσον αφορά στο συνταξιοδοτικό. Ζητάμε λοιπόν:
Ι) Να υλοποιηθεί η δέσμευσή της κυβέρνησης  για άμεση καταβολή όλων των εκκρεμών συντάξεων και εφ άπαξ.

ΙΙ) Να δώσετε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου και κατά περίπτωση (κύριες συντάξεις, επικουρικές, επί μέρους ειδικά ταμεία)  να προβούν στους αναγκαίους ορθούς επανυπολογισμούς συντάξεων για όλους τους συναδέλφους που εμπίπτουν στις σχετικές περιπτώσεις (2,3,4 α-β-γ-δ), όπως τις περιγράφουμε παραπάνω. Τα επί μέρους πρώην ειδικά ταμεία, που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) διαθέτουν όλα τα στοιχεία για την υλοποίηση αυτών των ενεργειών.

ΙΙΙ) Την άμεση δική σας παρέμβαση και εντολή στις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ (ΕΤΑΤ, ΤΑΠΤΠ, ΗΔΙΚΑ κλπ) ώστε να υλοποιηθεί η υπ΄αριθ.51 απόφαση της Διοίκησης σας σχετικά με την παρακράτηση των συνδρομών των μελών από τους παραπάνω φορείς και την απόδοσή τους στο Σύλλογό μας. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                            Η Γεν Γραμματέας

Ι. Αντωνίου                                   Χρ. Τσάρα