ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=4d782f0c81&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1782082715312568308&th=18bb3ac9a691b7f4&view=att&disp=safe

Αθήνα 8 Νοεμβρίου 2023

                                                                        Αριθ. Πρωτ.345.

  ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Προς 

τον Διοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοιν. Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) 

Κο Βαρβέρη Αλέξανδρο

Αγίου Κων/νου 8 Αθήνα

Κύριε Διοικητά,

Θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω ζητήματα που απασχολούν τα μέλη μας, αλλά και τον ίδιο το Σύλλογό μας και παρακαλούμε να μας ορίσετε συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να τα συζητήσουμε διεξοδικά και να επιλυθούν.

1) Παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες για άμεση έκδοση των συντάξεων παραμένουν ακόμη σε εκκρεμότητα εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσεις (κύριων, επικουρικών και εφάπαξ) με αποτέλεσμα τα μέλη μας που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, όπως άλλωστε και πολλοί άλλοι συνταξιούχοι, να αντιμετωπίζουν σοβαρότατα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, τα οποία αδυνατούν να αντιμετωπίσουν με την προσωρινή σύνταξη που τους χορηγείται.

2) Ως αυτοδιαχειριζόμενος φορέας το ΤΥΠΕΤ, με βάση το νομικό του καθεστώς, δεν διέπεται από τους κανονισμούς του ΕΟΠΥΥ αλλά από τον δικό του κανονισμό λειτουργίας. Με βάση αυτόν, η εισφορά των μελών του είναι 4% και όχι 6% που ισχύει για τον ΕΟΠΠΥ. Μετά την ψήφιση του νόμου 4387/2016 όσοι συνάδελφοί μας συνταξιοδοτούνταν διαπίστωναν ότι παρανόμως ο ΕΦΚΑ τους παρακρατούσε 6%. Κατόπιν επανειλημμένων παρεμβάσεων με όλα τα μέσα προς τις υπηρεσίες σας  και τις  Διοικήσεις, τακτοποιήθηκε μεν το ποσοστό εισφοράς στους δικαιούχους σταδιακά, όμως δεν θεράπευσαν πλήρως την αδικία, καθόσον δεν συμπεριέλαβαν όλο το χρονικό διάστημα στο οποίο έγιναν οι υπόψη παρακρατήσεις .

3) Για μεγάλο αριθμό συνταξιούχων, όπως οι ασφαλισμένοι στα βαριά και ανθυγιεινά, οι οποίοι πλήρωναν εισφορά πάνω από 20% δηλαδή 26%, δεν πάρθηκε καθόλου υπόψη το υπερβάλλον ποσό εισφοράς κατά τον υπολογισμό των συντάξεων τους.


4)
Κατά τον επανυπολογισμό των συντάξεων, ο οποίος έγινε στη  βάση του Ν. 4387/2016, παρατηρήθηκαν λάθη, όπως:
α) ως προς την ορθή συμπερίληψη όλου του χρόνου των πρόσθετων εισφορών που φτάνει σε ορισμένες περιπτώσεις έως 36% του συντάξιμου μισθού. Το πρόβλημα εντοπίστηκε κυρίως στους συνταξιούχους ΤΑΠ ΟΤΕ (συνταξιούχοι ΟΤΕ που έκαναν χρήση προγράμματος εθελούσιας εξόδου, συνταξιούχους ΟΣΕ που έτυχαν υποχρεωτικής μετάταξης).

β) Στους συνταξιούχους ΕΤΕ δεν έχει υπολογιστεί σωστά στο τμήμα της ανταποδοτικής σύνταξης, ο επιπλέον συντελεστής αναπλήρωσης 0,075% λόγω καταβολής αυξημένων εισφορών. Ο υπολογισμός αυξημένων εισφορών έχει γίνει από 1/1/1993 ενώ όλοι οι συνταξιούχοι ως εργαζόμενοι από την 1/7/1969 και μετά είχαν, σε σχέση με το ΙΚΑ, αυξημένες εισφορές.                                                                                                                                                 γ) Υστερα από διαμαρτυρίες μελών του συλλόγου μας συνταξιούχων στην Ολυμπιακή Αεροπορία και γενικά τις αεροπορικές εταιρείες διαπιστώσαμε πως σε όλους τους συναδέλφους κατά τον επανυπολογισμό των ανταποδοτικών συντάξεών τους με βάση τους νόμους 4387/16 και 4670/2020, δεν προσμετρήθηκαν βάσει του άρθρου 30 του νόμου 4387/16 οι αυξημένες εισφορές υπέρ ΙΚΑ που σύμφωνα με το νόμο 1759/88 πλήρωναν. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 331/30/1/2023 υπόμνημά μας σας ενημερώσαμε για το θέμα ενώ οι συνάδελφοί μας συνταξιούχοι προέβησαν και σε αιτήσεις θεραπείας, ακόμα όμως δεν έχει διορθωθεί το πρόβλημά τους.

δ) Στους συναδέλφους των οποίων οι επικουρικές συντάξεις  διορθώθηκαν με τον σωστό επανυπολογισμό από 1/6/2020, η κράτηση υπέρ ΑΚΑΓΕ εξακολουθεί να γίνεται πάνω στο αρχικό ποσό επικουρικής σύνταξης και όχι στο ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων των νόμων 4024/11, 4051 και 4093/12 και υπέρ 5,20%,  πράγμα που εφαρμόστηκε από τον 5/2018 για τους υπόλοιπους δικαιούχους επικουρικών συντάξεων με πάνω από 300 ευρώ σύνταξη.

ε) Στις κρατήσεις ΕΑΣ όσων έχουν αρνητική προσωπική διαφορά, καθόσον υπολογίζονται στο ποσό που θα διαμορφωθεί το 2023 (έτος που ολοκληρώνεται η απόδοση και των πέντε δόσεων) και όχι, όπως είναι το σωστό, στο ποσόν που διαμορφώνεται κάθε έτος με την ετήσια δόση. 

5) Με την επιστροφή των «κουτσουρεμένων» αναδρομικών του 11μηνου 2015/2016 των μνημονιακών μειώσεων σύμφωνα με την απόφαση του ΣΤΕ, παρατηρήθηκαν πολλές παρατυπίες, λάθη, παραλήψεις από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ σε βάρος αρκετών συνταξιούχων, με συνέπεια την μερική , την λανθασμένη ή καθόλου καταβολή των αναδρομικών που δικαιούνται οι συνταξιούχοι.

Μέχρι σήμερα ο ΕΦΚΑ δεν έχει προβεί στην τακτοποίηση και την αποκατάσταση των λαθών παρά και τις ενστάσεις που έχουν υποβάλει συνταξιούχοι σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΚΑ.

6) ΑΤΕ. Το 1950, συστάθηκε ο «Ειδικός Λογαριασμός Επικούρησης Μελών (ΕΛΕΜ)», ο οποίος σκοπό είχε την παροχή μηνιαίας επικούρησης και λοιπών παροχών στα μέλη του, που συνταξιοδοτούνταν από το πρώην «Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΣΠ-ΑΤΕ)».

Ταυτόχρονα συντάχθηκε ο «Κανονισμός του ΕΛΕΜ», σύμφωνα με τον οποίο ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΕΛΕΜ όλοι όσοι προσλαμβάνονται ή διορίζονται στην ΑΤΕ και σύμφωνα με τον οποίο προβλέπεται μετά τη συνταξιοδότηση των παραπάνω, να τους παρέχεται επικούρηση για τόσο χρόνο, όσος ήταν ο χρόνος ασφάλισης στον ΕΛΕΜ, ενώ στη συνέχεια σύμφωνα με τα άρθρα 69 και 127 του Οργανισμού της προβλεπόταν η ΑΤΕ να καταβάλλει η ίδια, τις επικουρικές συντάξεις στην κατηγορία αυτή των συνταξιούχων εφ’ όρου ζωής, μετά τη διακοπή της παροχής από τον ΕΛΕΜ.

Τούτο έκανε η ΑΤΕ μέχρι και την 31/12/2006 καθόσον, δυνάμει του άρθρου 38, παρ. 2 του Ν. 3522/2006, οι Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι του ΕΛΕΜ υπήχθησαν από 1.1.2007 υποχρεωτικά στο συσταθέν δυνάμει του Ν. 3371/2005 ΕΤΑΤ. Το ΕΤΑΤ συνέχισε να καταβάλλει κανονικά τις επικουρήσεις, τόσο αυτές που θα πλήρωνε ο ΕΛΕΜ, όσο και αυτές που θα πλήρωνε η ΑΤΕ, δεδομένου ότι κατά την ως άνω υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων στο ΕΤΑΤ, η ΑΤΕ είχε αναλάβει να προεξοφλήσει σε δόσεις, τις μελλοντικές υποχρεώσεις της, κατά τον τρόπο που επέβαλε το άρθρο 38, παρ. 2 του Ν. 3522/2006. Η ΑΤΕ κατέβαλε 380 εκατ. μέχρι την 27.7.2012, όταν ανεστάλη η λειτουργία της, χωρίς να έχει εξοφλήσει τις τελευταίες δόσεις και χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για την καταβολή αυτών από την Τράπεζα Πειραιώς, που την εξαγόρασε.

Στη συνέχεια, οι συνταξιούχοι της ΑΤΕ που ήταν στο ΕΤΑΤ εντάχθηκαν υποχρεωτικά στο ΕΤΕΑ από 1.3.2013, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 36 του Ν. 4052/2012 και του άρθρου 12 της ΠΝΠ της 31.12.2012, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4147/2013. Στο ΕΤΕΑ μεταφέρθηκαν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων των εντασσόμενων ταμείων και κλάδων. Το ΕΤΕΑ συνέχισε και αυτό να καταβάλλει αυτές που θα πλήρωνε ο ΕΛΕΜ, όσο και η ΑΤΕ.

Με την υπ’ αρ. 69/21.5.2014 απόφαση του ΔΣ, το ΕΤΕΑ διέκοψε την καταβολή επικουρικών συντάξεων σε ορισμένους συνταξιούχους από την 1.7.2014, γιατί θεώρησε ότι πρέπει να αποσβένεται το δικαίωμα λήψης επικουρικής σύνταξης από τους συνταξιούχους της πρώην ΑΤΕ μετά τη συμπλήρωση του χρόνου που θα είχε υποχρέωση καταβολής επικουρικών συντάξεων ο ΕΛΕΜ, δηλαδή όταν οι συνταξιούχοι συμπληρώνουν χρόνο λήψης της επικούρησης ίσο με το χρόνο ασφάλισής τους, μη αποδεχόμενο να συνεχίσει να καταβάλλει τις επικουρήσεις που θα κατέβαλλε η ΑΤΕ.

Με την απόφαση αυτή του ΕΤΕΑ έχασαν παράνομα την επικουρική σύνταξή τους περίπου 2.500 σήμερα συνταξιούχοι της πρώην ΑΤΕ και ο αριθμός αυτός θα μεγαλώνει με το χρόνο. Δυνητικά, σε αυτήν την κατάσταση θα βρεθούν όλοι οι σημερινοί 7.500 συνταξιούχοι της πρώην ΑΤΕ και όσοι από τους παλιούς εργαζομένους της ΑΤΕ συνταξιοδοτηθούν στο μέλλον.
Ζητάμε να αποκατασταθεί η αδικία, να επιστραφούν οι περικοπές επικουρήσεων, που έχουν γίνει και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η καταβολή τους

7) Τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης του ΤΕΑΠΕΤΕ για όσους συνταξιοδοτούνται λόγω ορίου ηλικίας (67ετών κ.λ.π.) με κύρια σύνταξη γήρατος e-ΕΦΚΑ (από 1/1/2015) με βάση τους ισχύοντες νόμους, και όχι την εξαίρεσή τους από την προσαύξηση του ποσοστού της επικουρικής που δικαιούνται για τις εισφορές πάνω από το 6% που κατέβαλαν στο ΤΕΑΠΕΤΕ.

 Μέχρι σήμερα, εννέα μήνες μετά και την έκδοση Υπουργικής Απόφασης, δεν έχει  χορηγηθεί η αύξηση του 7,75% που χορηγήθηκε για το 2023 στις κύριες συντάξεις, των συνταξιούχων της προσυνταξιοδοτικής παροχής του πρώην ΕΤΑΤ(ΤΕΑΠΕΤΕ-ΤΑΠ)  .

Τη χορήγηση των αναδρομικών στους συνταξιούχους του π.ΕΤΑΤ (ΤΕΑΠΕΤΕ )  μετά την απόφαση του ΕΦΚΑ 271/22.3.18 και την χορήγηση σύνταξης με βάση τους όρους  και τις προϋποθέσεις του ΤΕΑΠΕΤΕ.

8) Με προηγούμενα υπομνήματα, είχαμε ενημερώσει τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ για την άρνηση ορισμένων υπηρεσιών του (ΤΕΑΠΕΤΕ,  ΤΑΠΤΠ) να προβούν στην παρακράτηση των συνδρομών των μελών μας, όπως επιβάλλει η υπ’ αριθ. 51 απόφαση του Δ.Σ του ΙΚΑ, κατά την 8/23-04-2015 συνεδρίασή του. Παρά τις κατά καιρούς εντολές της Διοίκησης και τις συνεχείς παρεμβάσεις μας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, κυρίως στο πρώην ΕΤΑΤ, εξακολουθεί να υπάρχει άρνηση για την υλοποίηση της  ανωτέρω απόφασης και να παραμένει το πρόβλημα της μηπαρακράτησης από τα ανωτέρω ταμεία των μηνιαίων συνδρομών των μελών μας και της απόδοσης τους στο Σύλλογό μας. Η ίδια περίπου κωλυσιεργία παρατηρείται και με την παρακράτηση και απόδοση των συνδρομών παλαιών μελών μας, που παρακολουθούνται από την ΗΔΙΚΑ, ιδιαίτερα μετά την αλλαγή που επέφερε ο Ν.4387/2016 στις υπηρεσιακές λειτουργίες του ΕΦΚΑ. Οι κατά καιρούς διάφορες επικλήσεις των υπηρεσιών αυτών ότι η ιδιωτική εταιρεία που παρακολουθούσε και εξέδιδε τις συντάξεις αυτές, αρνούνταν  ή δεν μπορούσε να εντάξει στο σύστημα απόδοσης εισφορών και τα μέλη του Συλλόγου μας, ήταν και είναι αβάσιμες, ιδιαίτερα σήμερα καθόσον από 1/1/2023 ο e-ΕΦΚΑ έχει καταγγγείλη τη σύμβαση με την εταιρεία αυτή και έχει αναλάβει εξ’ ολοκλήρου τις υπηρεσίες αυτές. Θεωρούμε απαράδεκτη την παραπάνω διαφορετική αντιμετώπιση του ίδιου ζητήματος, ιδιαίτερα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του πρώην ΕΤΑΤ σε βάρος του Συλλόγου μας, η οποία πέραν των άλλων στερεί εδώ και πάνω από τρία χρόνια σημαντικούς οικονομικούς πόρους από το Σύλλογό μας και δυσκολεύει σημαντικά τη λειτουργία του.

Κύριε Διοικητά,

Θεωρούμε πως η επίλυση των προβλημάτων αυτών είναι αρμοδιότητα του e-ΕΦΚΑ και δική σας και μπορεί να δοθεί στα πλαίσια του νομοθετικού πλαισίου που υπάρχει όσον αφορά στο συνταξιοδοτικό. Ζητάμε λοιπόν:

Ι) Να υλοποιηθεί η δέσμευσή της κυβέρνησης για άμεση  καταβολή όλων των εκκρεμών συντάξεων και εφ άπαξ. 

ΙΙ) Να δώσετε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου και κατά περίπτωση (κύριες συντάξεις, επικουρικές, επί μέρους ειδικά ταμεία) να προβούν στους αναγκαίους ορθούς επανυπολογισμούς συντάξεων για όλους τους συναδέλφους που εμπίπτουν στις σχετικές  περιπτώσεις (2,3,4α-β-γ-δ-ε,5,6,7,8), όπως τις περιγράφουμε παραπάνω. Τα επί μέρους πρώην ειδικά ταμεία, που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) διαθέτουν όλα τα στοιχεία για την υλοποίηση αυτών των ενεργειών. ΙΙΙ) Την άμεση δική σας παρέμβαση και εντολή στις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ (ΕΤΑΤ, ΤΑΠΤΠ, ΗΔΙΚΑ κλπ) ώστε να υλοποιηθεί η υπ΄αριθ.51 απόφαση της Διοίκησής σας σχετικά με την παρακράτηση των συνδρομών των μελών από τους παραπάνω φορείς και την απόδοσή τους στο Σύλλογό μας.

ΙV) Την άμεση τακτοποίηση των λαθών και παραλείψεων και την καταβολή των σωστών αναδρομικών συμφώνα με την απόφαση του ΣΤΕ.

V) Άμεση συνάντηση μαζί σας προκειμένου να συζητήσουμε τα πιο πάνω θέματα.