ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ (ΠΙ)

Με το νόμο 4931/2022 ψηφίστηκε η εισαγωγή του θεσμού του
Προσωπικού Ιατρού (ΠΙ)
Συγκεκριμένα έγινε αντικατάσταση του άρθρου 5 ν. 4238/2014 ως εξής:
Ο τίτλος και το περιεχόμενο του άρθρου 5 του ν. 4238/2014 (Α’ 38), περί
του οικογενειακού ιατρού, αντικαθίστανται ως εξής:
Άρθρο 5 Προσωπικός Ιατρός

 1. Καθιερώνεται ο θεσμός του Προσωπικού Ιατρού για την παροχή των
  υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), στο πλαίσιο των
  Τοπικών Δικτύων Υπηρεσιών Π.Φ.Υ. που συνιστούν τους Τομείς
  Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.), ο οποίος παρέχει
  ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στον πολίτη με σκοπό την πρόληψη
  των ασθενειών και την προαγωγή της υγείας.
 2. Οι υπηρεσίες των προσωπικών ιατρών παρέχονται εντός των δημοσίων
  μονάδων Π.Φ.Υ. των Τοπικών Δικτύων Υπηρεσιών Π.Φ.Υ., των ιδιωτικών
  ιατρείων και κατ’ οίκον και περιλαμβάνουν:
  α) Τη διαχείριση των πλέον συχνών χρόνιων νοσημάτων και καταστάσεων
  στην κοινότητα, των μειζόνων παραγόντων κινδύνου και των υπηρεσιών
  φροντίδας υγείας και αποκατάστασης, καθώς και τον συντονισμό και τη
  διασύνδεση με άλλους ειδικούς ιατρούς του Τοπικού Δικτύου κατά
  περίπτωση, καθώς και με τα Νοσοκομεία Αναφοράς.
  β) Την υποστήριξη, τον προσανατολισμό και την υπεύθυνη καθοδήγηση
  των ασθενών μέσα στο σύστημα υγείας.
  γ) Την εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικού και προσυμπτωματικού
  ελέγχου, καθώς και την εφαρμογή και παρακολούθηση των προγραμμάτων
  εμβολιασμού.
  δ) Την παραπομπή των χρηστών των υπηρεσιών υγείας σε άλλους ειδικούς
  ιατρούς και σε άλλα επίπεδα περίθαλψης, καθώς και σε διαγνωστικές
  εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων των προληπτικών και
  προσυμπτωματικών ελέγχων, όπως ορίζουν συγκεκριμένες κατευθυντήριες
  γραμμές και πρωτόκολλα, τα οποία ορίζονται από το Υπουργείο Υγείας στη
  βάση των διεθνών προτύπων.
  ε) Την επιμέλεια της δημιουργίας και τήρησης του ατομικού ηλεκτρονικού
  φακέλου υγείας για κάθε πολίτη που είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο
  του προσωπικού ιατρού, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και τον συντονισμό
  της φροντίδας.
  Από μια πρώτη ανάγνωση των διατάξεων προκύπτουν τα εξής:
  1) Ο Π.Ι. είναι υπεύθυνος για την αντιμετώπιση κάθε είδους προβλήματος
  υγείας του κάθε πολίτη. Αυτή υπόκειται στον αποκλειστικό αρχικό δικό του
  έλεγχο σε πρώτο στάδιο, ξεκινώντας από τον ατομικό κλινικό (σε μονάδα

ΠΦΥ ή στο ατομικό ιατρείο), την παρακλινική εξεταστική διαδικασία
(προληπτικές και προσυμπτωματικές εξετάσεις). Η δική του γνωμάτευση ή
εκτίμηση για ανάγκη ή όχι περαιτέρω αντιμετώπισης- ανάλογα με το είδος
της πάθησης, την σοβαρότητα της περίπτωσης κλπ- θα προάγει σε δεύτερο
στάδιο την παραπομπή του πολίτη- δυνητικά ασθενούς- είτε σε γιατρό
ξεχωριστής ειδικότητας ή σε μορφή περίθαλψης δεύτερου ή τρίτου
επιπέδου (ΚΥ, ΤΟΜΥ ή νοσοκομείο). Την παραπομπή θα αποφασίζει και
εγκρίνει ο Π.Ι., ο πολίτης δεν θα μπορεί να πάει μόνος του πχ σε εξωτερικά
ιατρεία νοσοκομείου ή ΚΥ για να εξεταστεί αν νιώθει κάποια ενόχληση ή
φοβάται για κάτι. Εξαιρείται η έκτακτη κατάσταση πχ δυστύχημα,
έμφραγμα όπου θα πηγαίνει στα επείγοντα.
2) Με τον τρόπο αυτό ο πολίτης- ασθενής για οποιοδήποτε πρόβλημά του
θα πρέπει να περάσει πρώτα από τον ΠΙ, για να πάρει την έγκριση-
παραπομπή του σε άλλον, άλλης ειδικότητας ή σε δομή περίθαλψης, εκτός
των εκτάκτων περιστατικών. Το ίδιο θα ισχύει και για εξετάσεις κλπ.
3) Η πρώτη άμεση επίπτωση θα είναι η επιβολή μιας διαδικασίας
«γραφειοκρατικού» χαρακτήρα, αφού ο πολίτης- ασθενής θα υποχρεώνεται
σε προσπάθεια διπλών ή τριπλών ραντεβού από τον ένα γιατρό στον άλλο.
4) Η δεύτερη επίπτωση – «κρυφή» και πιο σοβαρή- είναι να αντιμετωπίζει
πιθανή λαθεμένη διάγνωση του ΠΙ για ένα πρόβλημα, που θα απαιτεί την
πρώτη, άμεση και αναγκαία διάγνωση του ειδικού γιατρού, πχ
καρδιολόγου.
5) Τι θα γίνεται με την πρόληψη παθήσεων που η έγκαιρη διάγνωσή τους
επιβάλει την τακτική εξεταστική διαδικασία πχ εξετάσεις για προστάτη για
τους άντρες ή τεστ ΠΑΠ για τις γυναίκες, που πρέπει οπωσδήποτε να
επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο ή και συχνότερα με παραπεμπτικό του
θεράποντος ειδικού γιατρού. Κι αυτές θα περνάνε πρώτα από την κρισάρα
του ΠΙ;
6) Στην ίδια λογική τι θα γίνεται με τους πάσχοντες από χρόνιες παθήσεις
(καρδιοπαθείς, διαβητικούς, καρκινοπαθείς κλπ). Κι αυτοί θα μπουν στην
διαδικασία του περάσματος πρώτα από τον ΠΙ για να πάνε μετά στον
καρδιολόγο τους για την τακτική συνταγογράφηση των φαρμάκων τους ή
περιοδικών εξετάσεων (αίματος, υπέρηχο κ.α.), για την πραγματοποίηση
εξετάσεων σε νοσοκομείο (πχ έλεγχος βηματοδότη);
Το τελικό ερώτημα που γεννιέται είναι προς τι όλη αυτή η «φασαρία»
με τον ΠΙ; Που πραγματικά σκοπεύει, τι κρύβουν τα γενικά κι αόριστα
αναφερόμενα στη νομοθετική ρύθμιση;
Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση δεν δείχνει έτοιμη να ανοίξει όλα τα
χαρτιά της τώρα. Φάνηκε και από την λιγόλεξη αναφορά του Μητσοτάκη
στην ΔΕΘ. Έτσι η κατάσταση, εκτός από την υποχρεωτικότητα να

γραφτούμε όλοι σε έναν ΠΙ, δεν φαίνεται να αλλάζει πρακτικά. Δηλαδή θα
εξακολουθούμε να πηγαίνουμε απευθείας στους ειδικούς γιατρούς που μας
παρακολουθούν για τα όποια προβλήματά μας, στους οποίους ίσως απλά θα
πρέπει να δηλώνουμε ποιος είναι ο ΠΙ μας. Και φυσικά
προετοιμαζόμαστε για την κρίσιμη κίνηση της κυβέρνησης, όταν το
αποφασίσει.
ΥΓ. Δεν επεκταθήκαμε εδώ σε «δεύτερα» ζητήματα- εξ ίσου σοβαρά-,
όπως λχ το ότι ο κάθε ένας ΠΙ χρεώνεται με 2000(!!!) πολίτες στο
πελατολόγιό του, κι άιντε να τα βγάλει πέρα. Στην ουσία δηλαδή μιλάμε για
«περάστε-σκουπίστε- τελειώσατε» ΠΦΥ του πολίτη, στο πρώτο αυτό