ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ(ΓΑΣ) ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Συνάδελφε καλείσαι στην ετήσια  Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση του Συλλόγου μας που θα γίνει την Πέμπτη 29/2/2024, ώρα 11.00 στην αίθουσα του Συλλόγου μας, Χαλκοκονδύλη 37, 8ος όροφος Αθήνα, με θέματα Η.Δ.:

Διοικητικός Απολογισμός – Προγραμματισμός Δράσης – Οικονομικός Απολογισμός έτους 2023 – Πρϋπολογισμός 2024 -Έκθεση Ελεκτικής Επιτροπής

Το Διοικητικό Συμβούλιο