Προεκλογικές αυξήσεις συντάξεων- απάτη!

Αθήνα 29 Ιούνη 2022

                                 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προκλητική η κυβέρνηση σπεύδει να εξαγγείλει… αυξήσεις στις συντάξεις σύμφωνα με το νόμο, από 1/1/2023. Φυσικά δεν πρόκειται για αυξήσεις, αλλά για ανακατανομή των ποσών των κύριων συντάξεων με αυτά των προσωπικών διαφορών.

Σύμφωνα με το νόμο η «αύξηση» θα ισούται με το μισό του αθροίσματος των ποσοστών αύξησης του ΑΕΠ και του ΔΤΚ. Με τα σημερινά δεδομένα το ποσοστό της «αύξησης» θα κυμαίνεται περίπου στο 5,5- 6,5% (πιθανή αύξηση ΑΕΠ 3% και ΔΤΚ 8-10% σε ετήσια βάση). Η «αύξηση» αυτή σε ευρώ, εφ’ όσον ο συνταξιούχος έχει προσωπική διαφορά, θα αφαιρεθεί από το ποσό της και θα προστεθεί στο ποσό της κύριας σύνταξης, το σύνολο όμως θα παραμείνει το ίδιο, άρα ο συνταξιούχος δεν θα δει καμία πραγματική αύξηση στο εισόδημά του ή εάν το ποσό της «αύξησης» ξεπερνά εκείνο της προσωπικής διαφοράς του, θα πάρει σε πραγματική αύξηση τη διαφορά (η προσωπική διαφορά του θα μηδενιστεί).

Αυτό αφορά πάνω από δύο εκατ/ρια συνταξιούχους, ενώ για λίγες δεκάδες χιλιάδες (όσοι πήραν σύνταξη μετά το 2016 και όσοι είχαν πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης) θα προκύψει πραγματική αύξηση στις συντάξεις τους. Και φυσικά δεν ξέρουμε αν θα ακολουθηθεί η πεπατημένη μεθόδευση της απόδοσης των «αυξήσεων» σε περισσότερες της μιας δόσεις.

Και φυσικά ούτε λόγος δεν γίνεται για αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις, που κυριολεκτικά έχουν τσακιστεί, αφού οι μνημονιακοί νόμοι- που ψήφισαν και διατήρησαν όλες οι κυβερνήσεις- απαγορεύουν κάτι τέτοιο.

Όλα αυτά όταν η πραγματική ακρίβεια και ο διπλάσιος  πληθωρισμός θα εξακολουθήσουν να… καταπίνουν το εισόδημα των συνταξιούχων και το 2023, αφού για το λαό η κατάσταση θα χειροτερεύει.

Απαιτούμε και αγωνιζόμαστε για πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις με κατώτερη σύνταξη τα 650 ευρώ.

                      ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ