ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΚΕΦΕ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. 1

Αθήνα 14/4/2022

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του Πανελλήνιου Συλλόγου ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ  που εξελέγη από τη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση( Γ.Α.Σ)  των μελών του Συλλόγου και ύστερα από την απόφαση του Δ.Σ. να προκηρύξει τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των νέων Οργάνων Διοίκησης  του Συλλόγου από 16/5/2022 έως και 20/5/2022 (Δ.Σ, Ε.Ε, Γ.Α.Σ, Περιφερειακά Δ.Σ. Παραρτημάτων), καθώς και για την αντιπροσώπευση του Συλλόγου   στα Δευτεροβάθμια Όργανα (ΟΣΙΚΑ, ΕΚΑ), ανακοινώνει τα εξής:

Όσοι συνάδελφοι,  μέλη του Συλλόγου, επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τα παραπάνω  Όργανα  Διοίκησης του Συλλόγου και για Αντιπρόσωποι στην ΟΣΙΚΑ και ΕΚΑ,  μπορούν να το κάνουν μέχρι  την Τρίτη 3/5/2022.

Την υποψηφιότητα του ο κάθε συνάδελφος μπορεί να την καταθέσει  αυτοπροσώπως  στην Κ.ΕΦ.Ε.,  στα γραφεία του Συλλόγου (Χαλκοκονδύλη 37, 8ος όροφος) καθημερινά, πλην Σαββάτου, Κυριακής, από τις 09.00-14.00. Επίσης να τη στείλει στην Κ.ΕΦ.Ε. Μέσω του  mail του Συλλόγου.

Σημειώνεται ότι δεκτές θα γίνονται οι υποψηφιότητες των συναδέλφων μελών του Συλλόγου που είναι οικονομικά τακτοποιημένοι ή τακτοποιηθούν με την κατάθεση της υποψηφιότητάς τους.

                          Για την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος                                                                   Ο Γραμματέας

Π. Δαλέζιος                                                               Σπ. Θεοφιλόπουλος