Ετήσια Γενική Απολογιστική Συνέλευση Συλλόγου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συνάδελφοι,

Η ετήσια τακτική Γενική Απολογιστική Συνέλευση των μελών του  Παραρτήματος Αττικής του Συλλόγου μας, θα πραγματοποιηθεί στις 27/2/2020 και ώρα 10.30 στην αίθουσα του Συνδικάτου Οικοδόμων, Κάνιγγος 1, 2ος όροφος με θέματα Η.Δ:

Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου

Προγραμματισμός Δράσης  2020

Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής & Προϋπολογισμός 2020

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                    Η Γεν. Γραμματέας

Ι. Αντωνίου                                             Χρ. Τσάρα