Επιστολή στον e-ΕΦΚΑ για θεραπεία συντ/κών, ασφαλιστικών αδικιών

Προς Διοικητή e-ΕΦΚΑ
Κο  Χάλαρη Χρήστο
Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αθήνα 10431

Θέμα: Παράνομες ασφαλιστικές κρατήσεις

Κύριε Διοικητά

Απευθυνόμαστε σε σας προκειμένου να μεριμνήσετε προσωπικά στην επίλυση δύο ζητημάτων που βαραίνουν τους συνταξιούχους μέλη μας της ΕΤΕ και εκκρεμούν για μεγάλο χρονικό διάστημα,  παρότι είναι σε γνώση των υπηρεσιών σας.

Περιληπτικά τα ζητήματα έχουν ως εξής:

Α) Ως αυτοδιαχειριζόμενος φορέας το ΤΥΠΕΤ, βάσει του νομικού του καθεστώτος, δεν διέπεται από τους κανονισμούς του ΕΟΠΠΥ αλλά από τον κανονισμό λειτουργίας του. Με βάση τον κανονισμό του η εισφορά των μελών του είναι 4% και όχι 6%, όπως είναι η εισφορά του ΕΟΠΠΥ.

Μετά την ψήφιση του νόμου 4387/2016 όσοι συνάδελφοί μας συνταξιοδοτούνται διαπιστώνουν ότι παρανόμως ο ΕΦΚΑ τους παρακρατεί 6%. Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις μας, με όλα τα μέσα, προς τις υπηρεσίες σας τόσο με την προηγούμενη Διοίκηση όσο και τη δική σας και παρά τις υποσχέσεις για τακτοποίηση της παρά πάνω παρανομίας αυτή εξακολουθεί να υφίσταται με τη δικαιολογία ότι υπάρχουν λειτουργικά προβλήματα με τις εταιρείες που έχουν αναλάβει τις συντάξεις.

Β) Ο υπολογισμός  παρακράτησης της εισφοράς υπέρ ΤΥΠΕΤ γίνεται εσφαλμένα και κατά παράβαση ή κακή ερμηνεία του ν. 2084/1992 (Ν. Σιούφα), διότι η εισφορά έπρεπε  να υπολογίζεται επί των τελικώς καταβαλλομένων συντάξεων και όχι επί του ονομαστικού ποσού, δεδομένου ότι οι μνημονιακές περικοπές σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν κρατήσεις επί των συντάξεων αλλά μειώσεις, όπως έχει αποφανθεί σχετικά και ο Συνήγορος του Πολίτη,. μηδέ εξαιρουμένων και αυτών που από 1.1.2019 βάσει του άρθρου 120 του Ν. 4623/2019 για τους οποίους επιβλήθηκε ανώτατο “πλαφόν” των 3.725 ευρώ καθαρά (4.608 ευρώ μικτά) και των οποίων ο υπολογισμός εισφοράς υπέρ ΤΥΠΕΤ γίνεται επί των μικτών.

Όμως η διοίκηση του ΤΥΠΕΤ εδώ και χρόνια επιμένει να εκτρέπεται  και καταχρηστικά, να μην εφαρμόζει το άρθρο 39 του Ν.4670/2020 (Ν.Βρούτση), με τον οποίο αποσαφηνίστηκε  η πρόβλεψη του προηγούμενου νόμου (άρθρο 44 του Ν.4387/2016) και αποκαταστάθηκε η ορθή εφαρμογή, ότι: «το ποσοστό υπέρ Κλάδου ή Φορέα Υγείας πρέπει να υπολογίζεται επί του τελικώς καταβαλλόμενου ποσού, δηλαδή  σε αυτό που μπαίνει στην τσέπη μας, και που προκύπτει μετά την αφαίρεση των μειώσεων των μνημονιακών νόμων & της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) και πριν τον υπολογισμό του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.)», για τις Κύριες συντάξεις από την 1.7.2016, για δε τις Επικουρικές από την 1.1.2016.

Διαπιστώνεται μάλιστα το οξύμωρο: σε “νέους” συντ/χους (με συντάξεις μετά την 13.5.2016) να τους υπολογίζεται το ποσοστό του ΤΥΠΕΤ στην Επικουρική σύνταξη χωρίς την αφαίρεση της Ε.Α.Σ., ενώ στις Κύριες συντάξεις το ποσοστό να υπολογίζεται αφαιρουμένης της Ε.Α.Σ.!!!

Επειδή λοιπόν καθόλου δεν ενδιαφέρουν τους συνταξιούχους οι οποίοι ήδη έχουν υποστεί με όλους τους αντιασφαλιστικούς νόμους από το 2010 και μετά ατελείωτες μειώσεις και περικοπές( τις οποίες βεβαίως ο ΕΦΚΑ δεν είχε ποτέ κανένα λειτουργικό πρόβλημα να τις υλοποιήσει άμεσα σε αντίθεση με περιπτώσεις όπως οι παραπάνω που χρονοτριβεί σκοπίμως),τα λειτουργικά σας προβλήματα. Καθώς ουδέν μονιμότερο του προσωρινού  απαιτούμε την εδώ και τώρα τακτοποίηση τους και με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία συνταξιοδότησης ,διαφορετικά θα προχωρήσουμε και σε άλλα μέσα καθώς και κινητοποιήσεις για την τακτοποίησή τους.

Γ) Αρκετοί συνάδελφοί μας που έχουν συνταξιοδοτηθεί εδώ και αρκετά χρόνια και που είχαν χρόνο ασφάλισης στον φορέα σας, ενώ αυτός έχει συνυπολογισθεί στην κύρια σύνταξη καθυστερεί αδικαιολόγητα η ενημέρωση του ΑΟΠΕΤΕ προκειμένου να συνυπολογισθεί ο χρόνος αυτός και στην επικουρική σύνταξή τους και αυτό ενώ ήδη έχει καταβληθεί στους συνάδελφους αυτούς το κομμάτι της επικουρικής που αναλογούσε στο ΛΕΠΕΤΕ.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τις επιστολές του ΑΟΠΕΤΕ προς το τμήμα επικουρικής ασφάλισης του Β περιφερειακού υποκαταστήματος μισθωτών στο υποκατάστημα Νικηφόρου με αρ πρ. 340/31-1-2018 και 880/1-4-2019 για λογαριασμό συναδέλφου με το πιο πάνω θέμα ο οποίος όπως αναφέρεται και στις επιστολές παραιτήθηκε την 16/9/2016 και ακόμα περιμένει τον συνυπολογισμό. Να σημειώσουμε ότι ο συνάδελφος έχει επιχειρήσει πολλές φορές να επικοινωνήσει με τουποκατάστημα Νικηφόρου πράγμα που κατέστη αδύνατον. Από τον ΑΟΠΕΤΕ νίπτουν τας χείρας τους λέγοντας ότι εκείνοι πέραν των παραπάνω επιστολών δεν μπορούν να κάνουν κάτι και μεταθέτουν την ευθύνη στις υπηρεσίες σας.

Δ) Με  την επιστροφή, στη βάση της απόφασης του ΣτΕ,  μέρους των αναδρομικών του 11μηνου 2015/2016  που είχαμε υποστεί λόγω των μνημονιακών μειώσεων  παρατηρήθηκαν όπως γνωρίζετε πολλές παρατυπίες, λάθη και παραλείψεις από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ  σε βάρος αρκετών συνταξιούχων, με συνέπεια την μερική, λανθασμένη  η καθόλου καταβολή των αναδρομικών που δικαιούνται (μηδέ εξαιρουμένων των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας) λόγω αυθαίρετης ερμηνείας της απόφασης του ΣΤΕ.

Μέχρι σήμερα οι υπηρεσίες σας δεν έχουν εξετάσει τις  ενστάσεις που έχουν υποβάλει μέλη μας συνταξιούχοι όλων των κλάδων σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΚΑ και δεν έχουν προβεί στην  τακτοποίηση  και την αποκατάσταση των λαθών.

Ζητάμε την άμεση εξέταση των ενστάσεων, καθώς και την αποκατάσταση των λαθών και παραλείψεων με την καταβολή των σωστών αναδρομικών σε κύριες και επικουρικές καθώς και των δώρων σύμφωνα με την απόφαση του ΣΤΕ.

Κοινοποίηση.

Β΄ Περιφερειακό Τμήμα  Μισθωτών ΕΦΚΑ  Αττικής-Αθηνών, Κεντρικός Τομέας, Τμήμα Επικουρικής Ασφάλισης, Νικηφόρου 14-16,10436 Αθήνα.                                             Πρόεδρο ΔΣ ΤΥΠΕΤ κο Λουκά Τσάκλα.                                                                            Διευθυντή ΑΟΠΕΤΕ κο Κήπο Νικόλαο                                                                                     Πρόεδρο Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ κο Δήμο Κουμπούρη

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                            Η Γεν.Γραμματέας
Ι. Αντωνίου                                                     Χρ. Τσάρα