Ενημερωτικό Δελτίο Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2018