ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

      Αθήνα  31/1/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Συνάδελφε,
Καλείσαι στην ετήσια τακτική Απολογιστική Γενική
Συνέλευση του περιφερειακού τμήματος του Συλλόγου μας στην Αθήνα, που θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 10.30 στην αίθουσα της
Πανηπειρωτικής ( Κλεισθένους 15, Αθήνα- όπισθεν Δημαρχείου Αθήνας ).
Θέματα
Ημερήσιας Διάταξης
1)    Διοικητικός
Απολογισμός
2)    Οικονομικός
Απολογισμός 2016 & Προϋπολογισμός 2017
3)    Έκθεση
Ελεγκτικής Επιτροπής
4)    Πρόγραμμα
Δράσης
Η παρουσία όλων μας είναι εντελώς
απαραίτητη.
     
                  Για το Διοικητικό Συμβούλιο
      Ο Πρόεδρος                                                   Η Γεν. Γραμματέας
      Ι.
Αντωνίου                                                         Χρ. Τσάρα