ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3
Στην Αθήνα σήμερα 30-3-2016 ημέρα Τετάρτη η Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ πρώην ΔΕΚΟ και
ΤΡΑΠΕΖΩΝ συνεδρίασε και αποφάσισε ομόφωνα κατόπιν σχετικού αιτήματος πολλών
μελών μας και του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραταθεί στην Αθήνα η ψηφοφορία
για την ανάδειξη των νέων κεντρικών και περιφερειακών οργάνων του Συλλόγου την
Πέμπτη 31-3-2016 και από ώρα 10:00 έως 18:00, καθώς  και την Παρασκευή 1-4-2016 και από ώρα 10.00
έως 14.00.
    Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ