ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλούνται τα μέλη του περιφερειακού τμήματος Αθήνας του
Συλλόγου μας, στην  ετήσια τακτική Γενική
Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 26/2/2014 και  ώρα 10,30 στην αίθουσα της Πανηπειρωτικής
Συνομοσπονδίας Ελλάδος, οδός Κλεισθένους 15, πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως (πρώην
Κοτζιά) Αθήνα, όπισθεν Δημαρχείου Αθήνας, με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου
Οικονομικός Απολογισμός- Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
Προγραμματισμός Δράσης
Οικονομικός Προϋπολογισμός

                              Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 

  Ο Πρόεδρος                                              Η
Γεν. Γραμματέας

             

Ι.
Αντωνίου                                                                   Χρ. Τσάρα