ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σφοδρό
χτύπημα θα δεχτεί το επίπεδο της φαρμακευτικής και υγειονομικής περίθαλψης, που
παρέχει ο ΕΟΠΥΥ στους ασφαλισμένους, αφού η δαπάνη για φάρμακα μέσα στο 2014 θα
μειωθεί κατά 34,7%, ενώ για τις λοιπές παροχές ασθένειας κατά 24,7%, λόγω
μείωσης των εσόδων του(λόγω ανεργίας, μείωσης ή κατάργησης της κρατικής
συνεισφοράς στα έσοδά του για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών και χρέη προς
τρίτους).
   Τα αντίστοιχα κονδύλια που θα λείψουν από
τον ΕΟΠΥΥ, θα τα καλύψουν από την τσέπη τους οι ασφαλισμένοι-ασθενείς, για να
πληρώσουν φάρμακα, γιατρούς, εξετάσεις, νοσήλεια. Έτσι αποδείχνεται απάτη η
πρόθεση της κυβέρνησης να μειώσει τις τιμές κάποιων φαρμάκων, αφού οι
ασφαλισμένοι θα επιβαρυνθούν περισσότερο.
   Απαιτούμε από την κυβέρνηση να εξασφαλίσει
από τον κρατικό προϋπολογισμό την πλήρη χρηματοδότηση όλων των αναγκών των
ασφαλισμένων, μέσω της κάλυψης των απαιτούμενων δαπανών του ΕΟΠΥΥ.
                           Για το Διοικητικό Συμβούλιο
            Ο Πρόεδρος                               Η Γ. Γραμματέας
        Αντωνίου Γιάννης                           Τσάρα
Χριστίνα