ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΟΤΕ

                Με παρέμβαση του,  στη Διοίκηση του Ομίλου ΟΤΕ, ο Σύλλογός μας
διαμαρτυρήθηκε για την άρνηση,  από
μέρους κάποιων καταστημάτων του ΟΤΕ, να παράσχουν την προσφερόμενη έκπτωση 30%
της Cosmote, στο πάγιο των συνδέσεων με συμβόλαιο, σε συναδέλφους
συνταξιούχους του ΟΤΕ  ζητώντας,
αδικαιολόγητα, διάφορα δικαιολογητικά τα οποία και δεν προβλέπονται από
πουθενά.
            Η Διοίκηση
του Οργανισμού αποδέχτηκε πλήρως τις αιτιάσεις του Συλλόγου μας,
χαρακτηρίζοντας  την άρνηση των υπαλλήλων
ως αδικαιολόγητη και έξω από κάθε εντολή και εγκύκλιο του Οργανισμού για το
συγκεκριμένο ζήτημα.
            Δεσμεύτηκε
ότι, για να μην υπάρξει στο μέλλον άλλη τέτοια αντιμετώπιση συναδέλφων, θα
εκδώσει και νέα εγκύκλιο που θα αποσαφηνίζει εντελώς τις προϋποθέσεις χορήγησης
της σχετικής έκπτωσης του 30% στο πάγιο των συνδέσεων με συμβόλαιο των
συναδέλφων συνταξιούχων του ΟΤΕ.
            Τονίζουμε ότι  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση
της σχετικής έκπτωσης είναι:  αντίγραφο
ταυτότητας, τριμηνιαία μισθοδοσία της επικουρικής σύνταξης, ή οποιοδήποτε άλλο
αποδεικτικό έγγραφο, ότι ο αιτών είναι συνταξιούχος του ΟΤΕ (π.χ.  συνταξιοδοτική απόφαση, κλπ ).
            Για
οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσουν οι συνάδελφοι συνταξιούχοι του ΟΤΕ, ως προς
αυτό το ζήτημα παρακαλούμε να επικοινωνήσουν με το Σύλλογο στα Τηλέφωνα:  210-5240280, 210-5240282.
                                                                Το
Διοικητικό Συμβούλιο