ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Αθήνα  16/6/2016
                                                                                                                   Αριθ.
Πρωτ.: 121
                                                       ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΠΡΟΣ: την κα Λ. Κατσέλη                                                                          
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Κα Πρόεδρε,
 Στον πρόσφατο πολυνόμο που ψήφισε στη Βουλή η
κυβέρνηση με τη μορφή του  «κατεπείγοντος»,
περιέχεται και διάταξη με την οποία ανοίγει ο δρόμος για την πώληση από πλευράς
των Τραπεζών όλων των δανείων
(στεγαστικά, καταναλωτικά, εξυπηρετού-μενα και μη κλπ) σε ντόπιους και ξένους
τοκογλύφους και επενδυτές. Όπως γνωρίζετε κα-λά, λόγω της κρίσης και των
εφαρμοζόμενων μέτρων, στη βάση των τριών μνημονίων – συμφωνιών (1.500.000
άνεργοι, μεγάλες μειώσεις και περικοπές μισθών και συντάξεων) χιλιάδες
δανειολήπτες, ειδικά εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, άνεργοι, αδυνατούν πλέον να
αποπληρώνουν τις δόσεις των δανείων τους, με τα δεδομένα των συνθηκών που υπήρ-χαν
όταν έλαβαν τα δάνεια, ειδικά τα στεγαστικά.
Έγκαιρα το ταξικό
συνδικαλιστικό κίνημα και στις Τράπεζες και γενικότερα είχε διατυ-πώσει
προτάσεις για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών, που θα τους επέτρεπε να συνεχί-σουν
να εξυπηρετούν τα δάνειά τους.
Οι Τράπεζες όμως αντί
να διευκολύνουν, έγιναν ακόμα πιο ανελαστικές όταν κάποι-ος δανειολήπτης προσπαθούσε
να διακανονίσει τα δάνειά του. Ταυτόχρονα προχώρησαν σε ένα προγκρόμ
τρομοκράτησης των δανειοληπτών, με καθημερινά τηλεφωνήματα από «εισπρακτικές
εταιρίες» για λογαριασμό των Τραπεζών και από 
απειλητικές επιστολές για πλειστηριασμούς και κατασχέσεις και της πρώτης
κατοικίας ακόμη, με την επίκληση του κώδικα δεοντολογίας ακόμη και για πολύ
μικρές οφειλές ή και λίγες μέρες καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης.
Όλα τα παραπάνω, καθώς
και η επικείμενη πώληση των δανείων, καθόλου δεν συν-άδουν με την τοποθέτησή
σας στο πρόσφατο Συνέδριο της ΟΤΟΕ, ότι δεν είναι στις προ-θέσεις των Τραπεζών
οι κατασχέσεις σπιτιών. Επιπλέον οφείλουμε να ρωτήσουμε:———-     Ποιος ήταν ο κώδικας δεοντολογίας των
Τραπεζών, όταν πίεζαν τους υπαλλήλους των Τραπεζών, αρκετοί εκ των οποίων είναι
μέλη του Συλλόγου μας, να φορτώνουν τους δα-νειολήπτες με δάνεια και κάρτες την
προηγούμενη δεκαετία. Και ακόμη οι Τράπεζες, προ-κειμένου να αντιμετωπίσουν την
έλλειψη ρευστότητας από επισφάλειες, ανακεφαλαιοποι-ήθηκαν τρεις φορές με
χρήματα και των δανειοληπτών (PSI,φόροι κλπ) και των ασφαλιστι-κών ταμείων μας (που είχε σαν αποτέλεσμα
το κούρεμα των συντάξεων μας, το κόψιμο 13ης 14ης
σύνταξης κλπ).
Για όλα τα παραπάνω απαιτούμε:
ü  Κανένας πλειστηριασμός πρώτης και δευτερεύουσας
κατοικίας.
ü  Για δανειολήπτες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι
40.000 € προσαυξημένο  κατά 5.000 € για
κάθε ανήλικο παιδί και για στεγαστικό δάνειο μέχρι 250.000 € και κατανα-λωτικά,
κάρτες μέχρι 30.000 € κούρεμα κατά 50% των υποχρεώσεών τους.
ü  Για το εναπομένον ποσό, περίοδος χάριτος στους
ανέργους για το χρονικό διάστημα που παραμένουν άνεργοι και άτοκες δόσεις για
τους υπόλοιπους, τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η κρίση.
ü  Για τις πιο πάνω κατηγορίες δανειοληπτών,
απαλλαγή τους από όποιες επιβαρύνσεις έχουν δημιουργηθεί από τόκους υπερημερίας
μέχρι την ώρα του διακανονισμού.
ü  Να σταματήσει αυτή η επιχείρηση ψυχολογικού
εκβιασμού είτε με τα τηλέφωνα είτε με τις επιστολές και να διευκολυνθούν οι
δανειολήπτες με ρυθμίσεις που να μπορούν να εξυπηρετήσουν.
Αν οι Τράπεζες
προχωρήσουν στην αποδοχή και υλοποίηση αυτών των προτάσεων, είναι βέβαιο πως θα
αποβεί σε όφελός τους αφού θα βάλουν στα χρηματοκιβώτιά τους πολύ περισσότερα, μιας
και η πλειοψηφία των δανειοληπτών θα μπορέσουν να εξυπηρε-τήσουν τις δόσεις
τους, παρά πουλώντας τα δάνεια στο 10 και 15% της αξίας τους στους τοκογλύφους.
Σε περίπτωση που προχωρήσετε
στην ανάλγητη και εγκληματική πράξη της πώλησης των δανείων ρίχνοντας
εκατοντάδες – χιλιάδες δανειολήπτες βορά στους τοκογλύφους, τό-τε θα αποδειχτεί
πως αυτή η ενέργεια δεν θα αφορά τα οικονομικά προβλήματα των Τρα-πεζών, αλλά
θα είναι μια καθαρά ταξική επιλογή, που στόχο θα έχει την βίαιη αρπαγή των
ακινήτων των μικροϊδιοκτητών από μεγάλες εταιρείες (REAL ESTATE κλπ) για καθαρά κερδοσκοπικούς λόγους.
Κα Πρόεδρε,
Ζητάμε συνάντηση μαζί
σας, προκειμένου να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας και να συζητήσουμε μαζί σας τις
δυσκολίες που οι συνταξιούχοι μέλη του συλλόγου μας αλλά και γενικότερα,
αντιμετωπίζουν λόγω αυτών των προβλημάτων.
Ο
Πρόεδρος                                                              
Η Γεν. Γραμματέας
Ι. Αντωνίου                                                                     
Χρ. Τσάρα
Κοινοποίηση:
  • ΥΠΟΥΡΓΟ
    ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ κο ΣΤΑΘΑΚΗ.
  • ΔΙΟΙΚΗΤΗ
    ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κο ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ.