ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Χιλιάδες  μίλια  μακριά  φτάνουν  τα  δυο  μου  χέρια,

για  ν’  αγκαλιάζουν  τσι  λαούς,  τ’  άσπρα  μου  περιστέρια,

γιατί  ’ναι  φίλοι  γ-καρδιακοί,  αθρώποι  μπιστεμένοι,

στσι  συφορές  και  στσί  χαρές,  ποτέ  δεν  είναι  ξένοι.

Μαζί  μοιράζουν  τη  χαρά,  μαζί  και  την  οδύνη,

σφίγγουν  τα  χέρια  ’δερφικά  κι  έχουν  εμπιστοσύνη

στον  άθρωπο,  στο  σύντροφο  π’  αλληλεγγύη  τόση,

έχει  στσι  δύσκολες  στιγμές,  απλόχερα  να  δώσει.

Να  κλείσει  τσι  βαθιές  πληγές,  τον  πόνο  να  γλυκάνει

κι  αγάλι – αγάλι  τη  ζωή,  όμορφη  να  την  κάνει.

Όλ’  οι  λαοί,  αισθήματα  έχουν  αδερφοσύνης,

αισθήματα  ευγενικά,  φιλίας  και  ειρήνης.

Αλληλεγγύη  σήμερα,  στους  αδερφούς  λαούς  μας,

Σύρους  και  Τούρκους,  που  στιγμή  δε  βγαίνουν  απ’  το  νου  μας.

Βοήθεια,  όση  μπορεί  καθένας  μας  να  δώσει

κι  απ’  του  σεισμού  τη  συφορά,  τον  άθρωπο  να  σώσει. 

                  ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ                             

ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΚΡΗΤΗΣ